Bài tập H3PO4 và phân bón hóa học

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 tài liệu

0
215
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập H3PO4 và phân bón hóa học

Mô tả BST Bài tập H3PO4 và phân bón hóa học

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập H3PO4 và phân bón hóa học chúng tôi tổng hợp. Đây là bộ sưu tập các tư liệu có ích cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh ở trường phổ thông. Bao gồm các tư liệu có giá trị được chúng tôi tổng hợp từ tài liệu giảng dạy của các thầy cô giáo từ nhiều trường trong cả nước. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ có ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập H3PO4 và phân bón hóa học

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài tập H3PO4 và phân bón hóa học:

 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: dung dịch H3PO4 có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước):
A. H+, PO43- B. H+, H2PO4-, PO43- C. H+, HPO42-, PO43- D. H+, H2PO4-, HPO42-, PO43-
Câu 2: Cho phương trình: H3PO4  3H+ + PO43-. Khi thêm HCl vào:
A. cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều thuận B. cân bằng trên sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch
C. cân bằng trên không bị chuyển dịch C. nồng độ PO43- tăng lên
Câu 3: thuốc thử dùng để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối photphat :
A. quỳ tím B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch AgNO3 D. Dung dịch NaCl
Câu 4: nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào dung dịch K3PO4. Hiện tượng:
A. xuất hiện kết tủa màu trắng B. xuất hiện kết tủa màu vàng
C. không hiện tượng D. xuất hiện kết tủa màu xanh
Câu 5: (ĐHB08) Thành phần chính của quặng photphorit:
A. NH4H2PO4. B. CaHPO4. C. Ca3(PO4)2. D. Ca(H2PO4)2
Câu 6: quặng apatit có công thức: A. Ca3(PO4)2 B. 3Ca3(PO4)2.CaF2 C. CaCO3.MgCO3 D. Fe3O4
Câu 7: trong dãy nào sau đây tất cả các muối đều ít tan trong nước:
A. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4 B. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)3
C. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2 D. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2
Câu 8: trong công nghiệp ,để điều chế H3PO4 không cần độ tinh khiết cao, người ta cho H2SO4 đặc tác dụng với:
A. Ca3(PO4)2 B. Na3PO4 D. K3PO4 D. Ca(H2PO4)2¬
Câu 9: trong công nghiệp ,để điều chế H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao người ta thường:
A.choH2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit B. cho P tác dụng với HNO3 đặc
C. đốt cháy P thu P2O5 rồi cho P2O5 tác dụng với H2O D.nung hỗn hợp Ca3(PO4)2, SiO2, C
Câu 10: cho V ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 50 ml dung dịch H3PO4 0,5M thu được muối photphat trung hòa. Giá trị của V: A. 0,075 B. 75 C. 0,025 D. 25

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập H3PO4 và phân bón hóa học. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản