Bài tập Hạt nhân nguyên tử

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 tài liệu

0
102
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Hạt nhân nguyên tử

Mô tả BST Bài tập Hạt nhân nguyên tử

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập Hạt nhân nguyên tử nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng được sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn tài liệu có giá trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Hạt nhân nguyên tử

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập Hạt nhân nguyên tử dưới đây:

Bài 1. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng
A. số khối. C. sô' proton.
B. số nơtron. D. số nơtron và số proton.
Lời giải
Chọn C.
Bài 2. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó cho biết
A. số khối A. C. nguyên tử khối của nguyên tử.
B. số hiệu nguyên tử z. D. số khối A và số hiệu nguyên tử z.
Chọn đáp án đúng.
Lời giải:
Chọn D
Bài 3. Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u.
a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.
b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.
Cho biết Vhìnhcầu= .πr3.
Lời giải:
a) rzn = l,35.10-1 nm = 0,135.10-7 cm (lnm = 10-9 m)
1u = 1,6600. 10-24 g
mzn = 65 x l,6600.10-24 g = 107,9.10-24 g
VnguyêntửZn = .π.r3 = .π.(0,135.10-7) = 10,3.10-24 cm3.
Dnguyên tử Zn = = 10,48g/cm3.
b) mhạtnhânZn = 65u => 107,9 x 10-24 gam
rhạtnhânZn = 2.10-6 nm = (2.10-6 x 10-7)cm = 2.10 -13cm
V hạt nhân nguyên tử Zn = .π.(2.10 -13) 3 = 33,49.10-39 cm3
D hạt nhân nguyên tử Zn = = 3,22.1015 g/cm3
= 3,22.109tỉ tấn/cm3

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập Hạt nhân nguyên tử. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản