Bài tập hình học không gian 11

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 4 tài liệu

0
384
lượt xem
28
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập hình học không gian 11

Mô tả BST Bài tập hình học không gian 11

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập hình học không gian 11. Bộ sưu tập này tổng hợp các bài tập về Hình học không gian trong chương trình lớp 11. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập hình học không gian 11

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuBài tập tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng được lấy ra từ BST Bài tập hình học không gian 11:

Câu 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh AB, AD với và . Tìm giao điểm của đường thẳng IJ và mặt phẳng (BCD)
Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J, K lần lượt là các điểm trên các cạnh AB, BC và CD sao cho . Tìm giao điểm của AD và (IJK)
Câu 3: Cho tứ diện ABCD, trên các cạnh AC, AD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho MN không song song với CD. Gọi O là một điểm bên trong tam giác BCD.
a) Tìm giao tuyến của (OMN) và (BCD)
b) Tìm giao điểm của BC với (OMN)
c) Tìm giao điểm của BD với (OMN)
Câu 4: Cho tứ diện ABCD, gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BC. Lấy K là một điểm nằm trên đường thẳng BD sao cho . Tìm giao điểm của:
a) CD và (MNK)
b) AD và (MNK)
Câu 5: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang biết AD song song BC. Lấy M, N là hai điểm bất kì trên SB, SD. Tìm giao điểm của:
a) SA và (MCD)
b) MN và (SAC)
c) SA và (MNC)
Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có M là một điểm trên cạnh SC.
a) Tìm giao điểm của AM và (SBD)
b) Gọi N là một điểm trên cạnh BC. Tìm giao điểm của SD và (AMN)
Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và M là trung điểm của SC.
a) Tìm giao điểm I của AM và (SBD)
b) Tìm giao điểm J của SD và (ABM)
c) Gọi M là một điểm nằm trên cạnh AB. Tìm giao điểm của MN và (SBD)
Câu 8: Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC. Lấy P là một điểm nằm trên cạnh BD sao cho . Tìm giao điểm của:
a) AC và (MNP)
b) BD và (MNP)
Câu 9: Cho hình chóp S. ABCD có đáy . Gọi M là một điểm thuộc cạnh SA, N thuộc cạnh AB và P thuộc cạnh BC. Tìm giao điểm của:
a) MP và (SBD)
b) SD và (MNP)
c) SC và (MNP)
Câu 10: Cho tứ diện ABCD có các điểm M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Lấy điểm K thuộc đoạn BD ( K không là trung điểm của BD). Tìm giao điểm của AC và (MNK)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập hình học không gian 11. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib. 
 

Đồng bộ tài khoản