Bài tập hình học không gian lớp 11 có lời giải

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 tài liệu

2
13.387
lượt xem
1.109
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập hình học không gian lớp 11 có lời giải

Mô tả BST Bài tập hình học không gian lớp 11 có lời giải

Cùng hệ thống lại kiến thức về hình học không gian lớp 11 của bạn qua việc tham khảo bộ sưu tập Bài tập hình học không gian lớp 11 có lời giải này nhé. BST sẽ bao gồm toàn bộ các bài tập hình học không gian lớp 11 kèm theo hướng dẫn giải. Hy vọng, BST này sẽ là tài liệu hữu ích cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập hình học không gian lớp 11 có lời giải

Bạn có thể tải miễn phí BST Bài tập hình học không gian lớp 11 có lời giải này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
 

Dạng 1 : Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng
Phương pháp :
• Tìm hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng
• Đường thẳng đi qua hai điểm chung ấy là giao tuyến cần tìm
Chú ý : Để tìm chung của thường tìm 2 đường thẳng đồng phẳng lần lượt nằm trong hai mp giao điểm nếu có của hai đường thẳng này là điểm chung của hai mặt phẳng

Bài tập :
1. Trong mặt phẳng ( ) cho tứ giác có các cặp cạnh đối không song song và điểm . a. Xác định giao tuyến của và (SBD)
b. Xác định giao tuyến của (SAB) và (SCD)
c. Xác định giao tuyến của (SAD) và (SBC)
Giải
a. Xác định giao tuyến của (SAC) và (SBD)
Ta có : S là điểm chung của (SAC) và (SBD)
Trong, gọi O = AC BD
• O AC mà AC (SAC) O (SAC)
• O BD mà BD (SBD) O (SBD)
 O là điểm chung của (SAC) và (SBD)
Vậy : SO là giao tuyến của (SAC) và (SBD)
b. Xác định giao tuyến của (SAB) và (SCD)
Ta có: S là điểm chung của (SAC) và (SBD)
Trong, AB không song song với CD
Gọi I = AB CD
• I AB mà AB (SAB) I (SAB)
• I CD mà CD (SCD) I (SCD)
I là điểm chung của (SAB) và (SCD)
Vậy : SI là giao tuyến của (SAB) và (SCD)
c. Tương tự câu a, b

2. Cho bốn điểm A,B,C,D không cùng thuộc một mặt phẳng .
Trên các đoạn thẳng AB, AC, BD
lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho MN không song
song với BC. Tìm giao tuyến của (BCD) và (MNP)
Giải
• P BD mà BD (BCD)
P là điểm chung của (BCD) và (MNP)
Trong mp (ABC) , gọi E = MN BC • E BC mà BC (BCD) E (BCD)
• E MN mà MN (MNP) E (MNP)
E là điểm chung của (BCD) và (MNP)
Vậy : PE là giao tuyến của (BCD) và (MNP)

3. Cho tam giác ABC và một điểm S không thuộc mp (ABC) , một điểm I thuộc đoạn SA .
Một đường thẳng a không song song với AC cắt các cạnh AB, BC theo thứ tự tại J , K.
Tìm giao tuyến của các cặp mp sau :
a. mp (I,a) và mp (SAC)
b. mp (I,a) và mp (SAB)
c. mp (I,a) và mp (SBC)
Giải
a. Tìm giao tuyến của mp (I,a) với mp (SAC) :
Ta có: •  SA mà SA (SAC) (SAC)
• I (I,a)
 I là điểm chung của hai mp (I,a) và (SAC )
Trong (ABC), a không song song với AC
Gọi O = a AC
• O AC mà AC (SAC) O (SAC)
• O (I,a)
O là điểm chung của hai mp (I,a) và (SAC)
Vậy : IO là giao tuyến của hai mp (I,a) và (SAC)
b. Tìm giao tuyến của mp (I,a) với mp (SAB) : là JI
c. Tìm giao tuyến của mp (I,a) với mp (SBC)
Ta có : K là điểm chung của hai mp (I,a) và mp (SBC)
Trong mp (SAC) , gọi L = IO SC
• L SC mà SC (SBC) L (SBC)
• L IO mà IO (I,a) L (I,a)
L là điểm chung của hai mp (I,a) và (SBC)
Vậy: KL là giao tuyến của hai mp (I,a) và (SBC)

4. Cho bốn điểm A ,B ,C , D không cùng nằm trong một mp
a. Chứng minh AB và CD chéo nhau
b. Trên các đoạn thẳng AB và CD lần lượt lấy các điểm
M, N sao cho đường thẳng MN cắt đường
thẳng BD tại I . Hỏi điểm I thuộc những mp nào .
Xđ giao tuyến của hai mp (CMN) và (BCD)
Giải
a. Chứng minh AB và CD chéo nhau :
Giả sử AB và CD không chéo nhau
Do đó có mp () chứa AB và CD
A ,B ,C , D nằm trong mp () mâu thuẩn giả thuyết
Vậy : AB và CD chéo nhau
b. Điểm I thuộc những mp :
• I MN mà MN (ABD) I (ABD)
• I MN mà MN (CMN) I (CMN)
• I BD mà BD (BCD) I (BCD)
Xđ giao tuyến của hai mp (CMN) và (BCD) là CI

5. Cho tam giác ABC nằm trong mp (P) và a là mộtđường thẳng nằm trong mp (P) và không
song song với AB và AC . S là một điểm ở ngoài mặt phẳng (P) và A’ là một điểm thuộc SA .
Xđ giao tuyến của các cặp mp sau
a. mp (A’,a) và (SAB)
b. mp (A’,a) và (SAC)
c. mp (A’,a) và (SBC)
Giải
a. Xđ giao tuyến của mp (A’,a) và (SAB)
• A’ SA mà SA (SAB) A’ (SAB)
• A’ (A’,a)
A’ là điểm chung của (A’,a) và (SAB)
Trong (P) , ta có a không song song với AB
Gọi E = a AB
• E AB mà AB (SAB) E (SAB)
• E (A’,a)
E là điểm chung của (A’,a) và (SAB)
Vậy: A’E là giao tuyến của (A’,a) và (SAB)
b. Xđ giao tuyến của mp (A’,a) và (SAC)
• A’ SA mà SA (SAC) A (SAC)
• A’ (A’,a)
A’ là điểm chung của (A’,a) và (SAC)
Trong (P) , ta có a không song song với AC
Gọi F = a  AC
• F AC mà AC (SAC) F (SAC)
• E  (A’,a)
F là điểm chung của (A’,a) và (SAC)
Vậy: A’F là giao tuyến của (A’,a) và (SAC)
c. Xđ giao tuyến của (A’,a) và (SBC)
Trong (SAB) , gọi M = SB A’E
• M SB mà SB (SBC) (SBC)
• M A’E mà A’E (A’,a)  (A’,a)
M là điểm chung của mp (A’,a) và (SBC)
Trong (SAC) , gọi N = SC A’F
• N SC mà SC (SBC) N (SBC)
• N A’F mà A’F (A’,a) N (A’,a)
N là điểm chung của mp (A’,a) và (SBC)
Vậy: MN là giao tuyến của (A’,a) và (SBC) 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Bài tập hình học không gian lớp 11 có lời giải hay mà mình đang tìm.

Đồng bộ tài khoản