Bài tập Hóa học lớp 10 chương 2

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 6 tài liệu

0
2.033
lượt xem
255
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Hóa học lớp 10 chương 2

Mô tả BST Bài tập Hóa học lớp 10 chương 2

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Bài tập Hóa học lớp 10 chương 2 dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Hóa học. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Hóa học lớp 10 chương 2

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Bài tập Hóa học lớp 10 chương 2 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

A. Phần trắc nghiệm
1)Mỗi chu kì nào cũng bắt đầu từ một (…) và kết thúc bằng một (…). Trong dấu (…) lần lượt là các từ :
A. kim loại kiềm thổ; halogen . B. kim loại kiềm ; halogen .
C. kim loại kiềm thổ; khí hiếm . D. kim loại kiềm ; khí hiếm
2)Tính phi kim giảm dần là dãy :
A. Se > S > O B. Cl > S > P C. P > S > Cl D. Br > Cl > F
3) Nguyên tố X ở chu kì 4 , nguyên tử của nó có phân lớp electron ngoài cùng là 4p5. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là :
A. 1s2 2s2 2p63s23p63d104s2 4p5
B. 1s2 2s2 2p63s23p63d104p2
C. 1s2 2s2 2p63s23p64s2 4p5
D. 1s2 2s2 2p63s23p64p2
4) Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng :
A. Số electron B. Số electron hóa trị
C. Số lớp eletron D. Số electron ở lớp ngoài cùng
5)Hợp chất khí với H của nguyên tố Y là YH4 . Oxit cao nhất của nó chứa 46,67%Y về khối lượng . Nguyên tố Y là :
A. Lưu huỳnh B. Silic C. Cacbon D. Natri
6)Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3 . Trong hợp chất với hiđro có 5,88% H về khối lượng . Nguyên tử khối của nguyên tố R là :
A. 14 B. 32 C. 39 D. 16
7)Trong các hiđroxit dưới đây hiđroxit nào có tính axit mạnh nhất ?
A. HClO4 B. HBrO4 C. H2SO4 D. H2SeO4
8)Anion X - có cấu hình electron lớp ngoài cùng là : 3s2 3p6 . Nguyên tố X là :
A. Clo B. Canxi C. Lưu huỳnh D. Kali
9)Cho 3,9g một kim loại kiềm, tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 1,12 lit khí hiđro ( ở đktc ). Kim loại đó là :
A. Na B. K C. Mg D. Li
10)Một nguyên tố thuộc nhóm VA có tổng số proton , nơtron , electron trong nguyên tử bằng 21. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là :
A. 1s2 2s2 2p6 B. 1s2 2s2 2p4 C. 1s2 2s2 2p5 D. 1s2 2s2 2p3
11)Nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Nhận định nào sai khi nói về X
 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Bài tập Hóa học lớp 10 chương 2!
Đồng bộ tài khoản