Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 tài liệu

0
1.782
lượt xem
149
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các dạng bài tập viết lại kèm theo đáp án. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh

Thư viện eLib giới thiệu đoạn trích trong bộ sưu tập Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh dưới đây:
 

I. Viết câu với các từ gợi ý.
1. How long / they / be / seaside / last summer holiday?
2. He / be / there / a month.
3. This picture / look / very nice.
4. What / be / the matter / her / last Friday.
5. How far / be / it / your town / Da Lat.
II. Viết câu với các từ gợi ý.
1. That river / be / 100 kilometres.
2. What / be / the weather / like / HCM city / today?
3. It / be / very cold / last night.
4. Why / he / not go / school / last week?
5. What / Mrs. White / do / the moment?
III. Viết lại các câu, dùng thì quá khứ đơn.
1. I am very tired, hungry and thirsty.
2. Where are your classmates?
3. Her brother isn’t in the garden.
4. Are they his shoes ? Yes, they are his shoes.
5. We are in the school-yard.
IV. Viết lại các câu, dùng thì quá khứ đơn.
1. Tom and Daisy aren’t playing tennis.
2. I answer the phone when he calls me.
3. What does your sister do?
4. The children go to the movies every Sunday evening.
5. My mother wants to buy a new bike for me.

 Mời quý thầy cô và các em download để tham khảo nhiều Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh hay khác trong bộ sưu tập nhé!

Đồng bộ tài khoản