Bài tập Hợp chất có oxi của Clo

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 tài liệu

0
143
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Hợp chất có oxi của Clo

Mô tả BST Bài tập Hợp chất có oxi của Clo

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng hay trong giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập Hợp chất có oxi của Clo. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Hợp chất có oxi của Clo

Bộ sưu tập Bài tập Hợp chất có oxi của Clo là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1. Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Clorua vôi (CaOCl2) là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.
B. Clorua vôi (CaOCl2) là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.
C. Clorua vôi (CaOCl2) là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.
D. Clorua vôi (CaOCl2) không phải là muối.
Câu 2. Nước Gia ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?

A. HCl, HClO, H2O. B. NaCl, NaClO, H2O.
C. NaCl, NaClO3, H2O. D. NaCl, NaClO4, H2O.
Câu 3. Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất: NaCl, MnO2, NaOH và H2SO4 đặc, ta có thể điều chế được nước Gia ven không? Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Câu 4. Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau:
a. Cl2 + H2O → HCl + HClO
b. CaOCl2 + HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O
c. Cl2 + KOH KCl + KClO3 + H2O
d. HCl + KClO3 → KCl + Cl2 + H2O
e. NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO
g. CaOCl2 → CaCl2 + O2
Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử và vai trò của các chất tham gia phản ứng oxi hóa khử. Hoàn thành phương trình hóa học của phản ứng.

Câu 5. Trong phòng thí nghiệm có canxi oxit (CaO), nước, MnO2, axit H2SO4 70% (D = 1,61g/cm3) và NaCl. Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng chất là bao nhiêu để điều chế 254 gam clorua vôi.

Câu 6. Chất KClO4 có tên là
A. kali clorat. B. kali clorit. C. kali hipoclorit. D. kali peclorat.

Câu 7. Đọc tên các hợp chất sau đây và cho biết số oxi hóa của clo trong từng hợp chất: Cl2O, KClO3, HClO, Cl2O3, CaCl2, HClO2, Cl2O7, Ca(ClO)2, HClO3, CaOCl2, Ca(ClO3)2. 

ELib mong BST Bài tập Hợp chất có oxi của Clo sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản