Bài tập kim loại kiềm kim loại kiềm thổ và nhôm

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 3 tài liệu

0
152
lượt xem
3
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập kim loại kiềm kim loại kiềm thổ và nhôm

Mô tả BST Bài tập kim loại kiềm kim loại kiềm thổ và nhôm

Với mong muốn cung cấp nhiều tài liệu hay cho quý thầy cô và các em học sinh, thư viện eLib đã chọn lọc và biên tập các tư liệu tạo thành BST Bài tập kim loại kiềm kim loại kiềm thổ và nhôm. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập kim loại kiềm kim loại kiềm thổ và nhôm

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập kim loại kiềm kim loại kiềm thổ và nhôm. Mời quý thầy cô tham khảo:

Dạng I: bài toán pH,phản ứng trung hoà:
Câu 1. Cho 5 gam hỗn hợp Na và Na2O và tạp chất trơ tác dụng hết với nước thoát ra 1,792 lít khí đktc. Trung hoà dung dịch sau phản ứng cần 100 ml dung dịch HCl 2M. % khối lượng mỗi chất trong hồn hợp ban đầu là
A. 80% Na ; 18% Na2O ; 2% tạp chất
B. 73.6% Na ; 24.8% Na2O ; 1.6 % tạp chất
C. 82% Na ; 12,4% Na2O ; 5,6% tạp chất
D. 92% Na ; 6,9% Na2O ; 1,1% tạp chất
Câu 2. Tính lượng kết tủa tạo thành khi trộn lẫn dung dịch chứa 0,0075 mol NaHCO3 với dung dịch chứa 0,01 mol Ba(OH)2
A. 0,73875 gam B. 1,4775 gam C. 1,97 gam D. 2,955 gam
Câu 3. Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hoà tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít H2 đktc. Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hoà hết 1/3 dung dịch A là
A. 100 ml B. 200 ml C. 300 ml D. 600 ml
Câu 4. Hoà tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch A. Trung hoà dung dịch A cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M. Tính m
A. 2,3 gam B. 4,6 gam C. 6,9 gam D. 9,2 gam
Câu 5. Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,4 M và H2SO4 0,1M với 400 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 xM, thu được kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Tính x
A. 0,05125 M B. 0,05208 M C. 0,03125M D. 0,01325M
Câu 6. Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch tạo thành là
A. 2,7 B. 1,6 C. 1,9 D. 2,4
Câu 7. Cho 0,001 NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 và đun sôi, sau đó làm nguội, thêm vào 1 ít phenolphtalein, dung dịch thu được có màu
A. xanh B. hồng C. trắng D. không màu
Câu 8. Cho 23 gam Na vào 500 gam nước thu được dung dịch X và H2, coi nước bay hơi không đáng kể . Tính nồng độ C% của dung dịch X. Hãy chọn đáp án đúng, chính xác nhất
A. 7,6482% B. 7,6628% C. 7,6815% D. 8%
 

Thư viện eLib mong rằng BST Bài tập kim loại kiềm kim loại kiềm thổ và nhôm sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản