Bài tập kim loại nhóm IA và IIA

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 5 tài liệu

0
342
lượt xem
26
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập kim loại nhóm IA và IIA

Mô tả BST Bài tập kim loại nhóm IA và IIA

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập kim loại nhóm IA và IIA. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ Văn trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập kim loại nhóm IA và IIA

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập kim loại nhóm IA và IIA của thư viện eLib dưới đây:

Câu 1:Trường hợp nào ion Na+ không tồn tại ,nếu ta thực hiện các phản ứng hóa học sau:
A. NaOH tác dụng với HCl B.NaOH tác dụng với dung dịch CuCl2
C.Nung nóng NaHCO3 D.Điện phân NaOH nóng chảy
Câu 2:Các dd muối NaHCO3 và Na2CO3 có phản ứng kiềm vì trong nước, chúng tham gia phản ứng :
a. Thủy phân b. Oxi hóa - khử c. Trao đổi d. Nhiệt phân
Câu 3: : Kim loại có tính khử mạnh nhất là:
A. Li B.Na C. Cs D. K
Câu 4:Phản ứng giữa Na2CO3 và H2SO4 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol có phương trình ion rút gọn là :
a. CO32- + 2H+  H2CO3 b. CO32- + H+  HCO–3
c. CO32- + 2H+ H2O + CO2 d. 2Na+ + SO42-  Na 2SO4
Câu 5: Cho Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra là:
a) sủi bọt khí và kết tủa màu xanh
b)dung dịch có màu xanh nhạt dần
c) có kết tủa Cu
d) sủi bọt khí
Câu 6:
Muối natri và muối kali khi cháy cho ngọn lửa màu tương ứng :
a. Hồng và đỏ thẩm b. Tím và xanh lam
c. Vàng và tím d. Vàng và xanh
Câu 7:Điện phân dung dịch NaCl có màn ngăn, ở catốt thu khí:
A. O2 B. H2 C. Cl2 D. không có khí
Câu 8: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân NaNO3 là :
a. Na ; NO2 và O2 b. NaNO2 và O2
c. Na2O và NO2 d. Na2O và NO2 và O2.
Câu 9:Nước Gia-ven được điều chế bằng cách :
a)Cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH
b) Điện phân dd NaCl có màn ngăn
c) Điện phân dd NaCl không có màn ngăn
d) a,c đều đúng
Câu 10: Trong phản ứng sau : NaH + H2O  NaOH + H2 . Nước đóng vai trò gì ?
a. Khử b. Oxi hóa c. Axit d. Bazơ
 

Hy vọng rằng BST Bài tập kim loại nhóm IA và IIA sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản