Bài tập kim loại và hợp chất của kim loại kiềm

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 3 tài liệu

0
138
lượt xem
9
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập kim loại và hợp chất của kim loại kiềm

Mô tả BST Bài tập kim loại và hợp chất của kim loại kiềm

Cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập kim loại và hợp chất của kim loại kiềm này các bạn nhé. BST gồm đầy đủ các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao của chương trình học. Hy vọng, tài liệu này sẽ bổ ích dành cho các bạn. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập kim loại và hợp chất của kim loại kiềm

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập kim loại và hợp chất của kim loại kiềm. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1: trộn amol NO2 sục vào dd chứa 2a mol NaOH thu được dd có giá trị pH là;
A. pH< 7 B. pH> 7 C. pH= 7 D. pH=14
Câu 2: trộn dd NaHCO3 với dd NaHSO4 theo tỉ lệ 1:1 về số mol rồi đun nóng . sau phản ứng thu được dd X có.
A. pH< 7 B. pH> 7 C. pH= 7 D. pH=14
Câu 3: Có 3 cốc chứa các dd có cùng nồng độ mol/l chứa từng chất sau: NaOH ; NaHCO3 ; Na2CO3 ; Ca(HCO3)2 . Khoảng pH của dd tăng dần theo thứ tự
A. NaHCO3 < Na2CO3 < Ca(HCO3)2 < NaOH B.Na2CO3 < NaHCO3 < Ca(HCO3)2 < NaOH
C.Ca(HCO3)2 < Na2CO3 < NaHCO3 < NaOH D.NaHCO3 < Ca(HCO3)2 < Na2CO3 < NaOH
Câu 4:Cho 2 dd NaOH , dd NH3 có cùng nồng độ CM. Kết luận nào sau đây đúng
A. Hai dd có pH như nhau B. Hai dd đều có pH < 7
C. dd NaOH có pH lớn hơn pH của dd NH3 D.dd NaOH có pH nhỏ hơn pHcủa dd NH3
Câu 5: Cho dung dịch NaOH có pH = 12 ( dung dịch X). Cần pha loãng dung dịch X bao nhiêu lần để thu đư¬ợc dung dịch NaOH có pH = 11?
A. 10 lần B. 5 lần C. 8 lần D. 9 lần
Câu 6: Có 3 dd riêng biệt : NaCl ; NaHCO3 ; NaHSO4 có nồng độ mol/l bằng nhau. Dung dịch nào có pH thấp nhất;
A. NaCl B. NaHCO3 C. NaHSO4 D. Không xác định được
Câu 7: trộn một dd có chứa a g NaOH với dd có chứa a g HCl, dd thu được có môi trường.
A. axit B. axit C. trung tính D. không xác định được.
Câu 8: trộn 50 ml dd HCl 0,12M với 50 ml dd NaOH 0,1M, dd thu được có pH là;
A. 2 B. 12 C. 13 D. 1
Câu 9: trộn 300 ml dd HCl 0,05M với 200 ml dd NaOH a mol/l. thu được 500ml dd có pH= 12. giá trị của a là;
A. 0,1 B. 0,2 C. 0,05 D. 0.01
Câu 10: trộn 250 ml dd chứa hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01 M với 250 ml dd KOH a mol/l . thu được 500 ml dd có pH= 12. giá trị của a là;
A. 0.12 B. 0.13 C. 0.11 D. 0.10
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Bài tập kim loại và hợp chất của kim loại kiềm và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản