Bài tập Lực, hai lực cân bằng Vật lý 6

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 tài liệu

0
446
lượt xem
9
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Lực, hai lực cân bằng Vật lý 6

Mô tả BST Bài tập Lực, hai lực cân bằng Vật lý 6

Bổ sung bộ sưu tập Bài tập Lực, hai lực cân bằng Vật lý 6 này vào tài liệu học tập của mình các bạn học sinh nhé. Tham khảo bộ sưu tập này học sinh dễ dàng nắm được lý thuyết tổng quát và các dạng bài tập quan trọng. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ bổ ích dành cho các bạn học sinh trong việc học và ôn thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Lực, hai lực cân bằng Vật lý 6

Dưới đây là đoạn trích Bài tập Lực, hai lực cân bằng Vật lý 6 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Câu 1. Bố trí thí nghiệm như hình 6.1
Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại.
Bài giải:
Khi ta đẩy xe lăn để nó ép vào lò xo lá tròn, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực đẩy. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép làm cho lò xo lá tròn bị méo đi.
Câu 2. Bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2
Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra.
Bài giải:
Khi ta kéo xe lăn để lò xo dãn ra, thì lò xo sẽ tác dụng lên xe lăn một lực kéo. Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một lực kéo làm cho lò xo bị dãn dài ra.
Câu 3. Đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt (H.6.3).
Nhận xét về tác dụng của nam châm lên quả nặng.
Bài giải:
Khi ta đưa một cực của nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt, thì nam châm sẽ hút quả nặng về phía nam châm. Ta nói nam châm đã tác dụng lên quả nặng một lực hút.
Câu 4. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1)... Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2)................. làm cho lò xo bị méo đi.
b) Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3)........Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4)............ làm cho lò xo bị dãn dài ra.
c) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5)..
Bài giải:
a) (1) - lực đẩy; (2) - lực ép;
b) (3) - lực kéo; (4) - lực kéo;
c) (5) - lực hút;
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Bài tập Lực, hai lực cân bằng Vật lý 6 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản