Bài tập Lực đẩy Acsimét - Vật lý 8

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 tài liệu

0
488
lượt xem
7
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Lực đẩy Acsimét - Vật lý 8

Mô tả BST Bài tập Lực đẩy Acsimét - Vật lý 8

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập Lực đẩy Acsimét - Vật lý 8. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Lực đẩy Acsimét - Vật lý 8

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập Lực đẩy Acsimét - Vật lý 8 dưới đây:

Bài 1: Một vật làm bằng kim loại, nếu bỏ vào bình chứa có vạch chia thể tích thì làm cho nước trong bình dâng lên thêm 100cm3 . Nếu treo vật vào một lực kế thì lực kế chỉ 7,8 N. Cho trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3 .
a) Tính lực đẩy Acsimét tác dụng lên vật.
b) Xác định khối lượng riêng của chất làm nên vật.
Bài 2: Treo một vật nhỏ vào một lực kế và đặt chúng trong không khí thì thấy lực kế chỉ 12 N . Vẫn treo vật bằng lực kế nhưng nhúng vật chìm hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 7N. Tính thể tích của vật và trọng lượng riêng của nó.
Cho khối lượng riêng của nước là D = 1000 kg/m3 .
Bài 3: Móc một vật A vào một lực kế thì thấy lực kế chỉ 8,5 N nhưng khi nhúng vật vào trong nước thì thấy lực kế chỉ 5,5 N . Hãy xác định thể tích của vật và trọng lượng riêng của chất làm vật.
Cho trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3 .
Bài 4: Thả một vật làm bằng kim loại vào bình đo thể tích có vạch chia độ thì nước trong bình từ mức 130 cm3 dâng lên đến mức 175 cm3 . Nếu treo vật vào một lực kế trong điều kiện vật vẫn nhúng hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 4,2 N. Cho trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3 .
a) Tính lực đẩy Aùcsimét tác dụng lên vật.
b) Xác định khối lượng riêng của chất làm nên vật.
Bài 5: Bằng những dụng cụ : Lực kế, bình nước (nước đựng trong bình có khối lượng riêng D0 ). Hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng của một vật bằng kim loại có hình dạng bất kỳ.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập Lực đẩy Acsimét - Vật lý 8. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản