Bài tập Lưu huỳnh

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 7 tài liệu

0
215
lượt xem
8
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Lưu huỳnh

Mô tả BST Bài tập Lưu huỳnh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập Lưu huỳnh trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập các tư liệu có ích cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh ở trường phổ thông. Bao gồm các tư liệu có giá trị được chúng tôi tổng hợp từ tài liệu giảng dạy của các thầy cô giáo từ nhiều trường trong cả nước. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ có ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Lưu huỳnh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập Lưu huỳnh dưới đây:

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp Mg và Zn bằng khí O2 (vừa đủ), thu được 12,1 gam oxit.
a) Thể tích oxi tham gia phản ứng là (đo đktc)
A. 6,72 lít. B. 5,6 lít C. 4,48 lít D. 2,24 lít
b) Khối lượng của Mg và Zn lần lượt là: (Cho MMg =24, MZn =65, MO=16)
A. 2,4 gam và 6,5 gam. B. 4,8 gam và 4,1 gam
C. 1,2 gam và 7,5 gam D. 2,7 gam và 6,2 gam

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. 

a) Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là:
A. 17,92 lít B. 4,48 lít C. 11,20 lít D. 8,96 lít
b) Khối lượng của Mg và Al lần lượt là: (Cho MMg =24, MAl =27, MO=16)
A. 4,8 gam và 12,6 gam. B. 9.3 gam và 8,1 gam
C. 12 gam và 5,4 gam D. 3,9 gam và 13,5 gam

Câu 3. Oxi hóa hoàn toàn 14,30 gam hỗn hợp bột Mg, Al, Zn bằng oxi dư thu được 22,3 gam hỗn hợp oxit.
a) Thể tích oxi tham gia phản ứng là (đo đktc)
A. 6,72 lít. B. 5,6 lít C. 4,48 lít D. 2,24 lít
b) Cho lượng oxit này tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thì lượng muối tạo ra là:
A. 41,80 gam. B. 36,60 gam. C. 62,3 gam. D. 49,80 gam.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 5,2 gam kim loại M (II) trong hỗn hợp 0,892 lít khí O2 (ở đktc) (vừa đủ). Kim loại M là :
A. Mg(24) B. Cu(64) C. Ca(40) D. Zn(65)

Câu 5: Cho hỗn hợp gồm 6,5 gam Zn và 4,8 gam Mg tác dụng với V lít khí O2 (ở đktc)(vừa đủ). Giá trị V là : (Cho MZn =65, MMg=24, MO=16)
A. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 4,48lít D. 6,72 lít

Câu 6. Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là
A. 50 ml. B. 57 ml. C. 75 ml. D. 90 ml.

Câu 7. Oxi hoá hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp kim loại Mg và Al cần dùng hết 4,48 lít khí oxi (đktc). Thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp là : (Cho MAl =27, MMg=24, MO=16)
A. 30% và 70%. B. 31% và 69%. C. 30,1% và 69,3%. D. 30,8% và 69,2%. 

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập Lưu huỳnh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản