Bài tập Mắt cận và mắt lão - Vật lý 9

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 5 tài liệu

0
737
lượt xem
17
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Mắt cận và mắt lão - Vật lý 9

Mô tả BST Bài tập Mắt cận và mắt lão - Vật lý 9

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập Mắt cận và mắt lão - Vật lý 9. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quá trình dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Mắt cận và mắt lão - Vật lý 9

Bạn có thể tải miễn phí BST Bài tập Mắt cận và mắt lão - Vật lý 9 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

49.1 Biết tiêu cự của kính cận bằng khỏang cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt. Thấu kính nào trong số bốn thấu kính dưới đây có thể làm kính cận ?
A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm.
B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 5 cm.
C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.
D. Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.
Đáp án: D

49.2 Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.
a. Ông Xuân khi đọc sách cũng như khi đi đường không phải đeo kính,
b. Ông Hạ khi đọc sách thì phải đeo kính, còn khi đi đường không thấy đeo kính,
c. Ông Thu khi đọc sách cũng như khi đi đường đều phải đeo cùng một loại kính,
d. Ông Đông khi đi đường thì thấy đeo kính , còn khi đọc sách lại không đeo kính, 1. kính của ông ấy không phải là kính cận hoặc kính lão mà chỉ có tác dụng che bụi và gió cho mát.
2. ông ấy bị cận thị.
3. mắt ông ấy còn tốt, không có tật.
4. mắt ông ấy là mắt lão.
Đáp án: a-3; b-4; c-2; d-1

49.3 Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự 50 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được các vật ở xa nhất cách mắt bao nhiêu?
Đáp án: Khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được các vật xa nhất cách mắt 50 cm.

49.4* Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cực 50 cm thì mới nhìn rõ một vật gần nhất cách mắt 25 cm. Hỏi khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu ?
Gợi ý: Dựa ảnh của vật qua kính rồi tính, biết rằng muốn nhìn rõ vật thì ảnh phải hiện lên ở điểm cực cận của mắt.
Đáp án: Trên hình 49.5, cho rằng OA = 25 cm; OF = 50 cm; OI = A’B’. Điểm A’ trùng với điểm Cc .
Ta có: AB/OI =FA/FO = 25/50 = ½ hay AB/A’B’ = ½.
Từ đó ta có: AB/A’B’ = OA/OA’ = ½ và OA’ = 20 OA = 50 cm = OF.
Nghĩa là ba điểm F, A’ và Cc trùng nhau: OCc= OA’ = OF = 50 cm. Như vậy điểm cực cận cách mắt 50 cm và khi không đeo kính thì người ấy nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 50 cm.

49.5 Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 50cm trở ra. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không ?
A. Không mắt tật gì.
B. Mắt tật cận thị.
C. Mắt tật viễn thị.
D. Cả ba câu A, B, C đều sai.
Đáp án:

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Bài tập Mắt cận và mắt lão - Vật lý 9 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản