Bài tập mở rộng về Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
94
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập mở rộng về Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập mở rộng về Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Sinh học 12

Thư viện Elib trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Bài tập mở rộng về Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Sinh học 12 đến quý thầy cô giáo và các em học nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Bao gồm nhiều tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi sưu tầm từ các nguồn đáng tin cậy. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập mở rộng về Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Sinh học 12

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập mở rộng về Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Sinh học 12 dưới đây:

Câu 1. Gen là gì? Cho ví dụ minh hoạ
Câu 2. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hoá protein.
Câu 3. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn. Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN
Câu 4. Nêu các đặc điểm của mã di truyền?
Câu 5. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có 1 mạch của pân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn
Câu 6. Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là
Câu 7. Một gen dài 0,51m m và có A : G = 7:3.
a. Tính số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit
b. Tính số lượng các loại liên kết trong gen
c. Khi gen tái bản hai lần liên tiếp. Tính số nuclêôtit từng loại môi trường phải cung cấp và số liên kết hoá trị, liên kết hyđrô được hình thành?
Câu 8. Một gen có khối lượng phân tử là 9.105 đvC. Trong gen có A=1050 nuclêôtit. Trên mạch đơn thứ nhất của gen có A = 450. Trên mạch đơn thứ hai có G = 150.
a. Chiều dài của đoạn gen trên là bao nhiêu?
b. Số lượng và tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trên gen
c. Xét trên từng mạch đơn thì số nuclêôtít mỗi loại của đoạn gen trên là bao nhiêu?
d. Số liên kết hóa trị giữa các nuclêôtít trong gen trên là:
e. Khi gen trên tự sao một số đợt liên tiếp, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp 45.000 Nu. Số lần tự sao của gen là bao nhiêu? Số Nuclêôtít từng loại môi trường đã cung cấp để gen trên thực hiện một số lần tự sao như trên là:

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập mở rộng về Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Sinh học 12. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản