Bài tập mở rộng về Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
162
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập mở rộng về Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

Mô tả BST Bài tập mở rộng về Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập mở rộng về Phiên mã và dịch mã. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Sinh học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập mở rộng về Phiên mã và dịch mã Sinh học 12

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập mở rộng về Phiên mã và dịch mã của thư viện eLib dưới đây:

CÂU HỎI MỞ RỘNG
Câu 1. Tại sao cần phải có quá trình phiên mã ?
Câu 2. Một số điểm cần lưu ý về quá trình phiên mã
Câu 3. So sánh giữa tự nhân đôi ADN và phiên mã
Câu 4. Một số điểm cần lưu ý về quá trình dịch mã
Câu 5. Với các nuclêôtit sau đây trên mạch khuôn của gen như sau: 3’…TAX GTA XGG AAT AAG …5’, hãy xác định các codon trên mARN, các bộ ba đối mã trên tARN và các axit amin tương ứng trong chuỗi pôlipéptit được tổng hợp
Câu 6. Tại sao cần phải có quá trình phiên mã ?

BÀI TẬP TỰ LUẬN BỔ SUNG
Bài 1. Trong một phân tử mARN có rU = 20% ; rX = 30%; rG = 10% ; rA=100;
a. Tính số lượng nuclêôtit từng loại của m ARN?
b. Tính số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen đã tổng hợp ra phân tử mARN trên là
c. Nếu cho biết mạch 1 của gen là mạch gốc, hãy tính số Nuclêôtít từng loại trên mỗi mạch đơn của gen?
d. Nếu gen đã tổng hợp được 5 phân tử ARN như trên thì môi trường cung cấp từng loại rNuclêôtít là bao nhiêu?
Bài 2. Một phân tử mARN gồm 6 loại bộ ba mã sao, với số lượng từng loại như sau: 1(AUG); 1(UGA); 48(UXX); 100(AGU); 150(GUA); 200(XGG).
a. Tính chiều dài phân tử mARN?
b. Khối lượng phân tử và liên kết hoá trị của mARN?
c. Số lượng và tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của mARN?
d. Số lượng và tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen đã tổng hợp mARN nói trên?
Bài 3. Một gen có chiều dài 0,255 m m.
a. Phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen trên có bao nhiêu axit amin và chứa bao nhiêu liên kết peptit?
b. Nếu tổng hợp 5 phân tử prôtêin như trên thì môi trường phải cung cấp bao nhiêu axit amin và đã giải phóng bao nhiêu phân tử nước? 

Hy vọng rằng BST Bài tập mở rộng về Phiên mã và dịch mã sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản