Bài tập nâng cao chương Halogen

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 5 tài liệu

0
1.145
lượt xem
96
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập nâng cao chương Halogen

Mô tả BST Bài tập nâng cao chương Halogen

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập nâng cao chương Halogen. Gồm các tài liệu được sưu tầm và tuyển chọn từ sách vở, các nguồn tài liệu tham khảo tin cậy và từ các thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường trong cả nước. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập nâng cao chương Halogen

Chúng tôi xin trích dẫn dưới đây một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập nâng cao chương Halogen:

DẠNG 1. HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG
Câu 1: Viết các phương trình phản ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:
a) HCl -> Cl2-> FeCl3-> NaCl -> HCl -> CuCl2-> AgCl
b) KMnO4->Cl2->HCl ->FeCl3->AgCl-> Cl2->Br2->I2->ZnI2 ->Zn(OH)2
c) MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi
d) Cl2->KClO3->KCl->Cl2->Ca(ClO)2->CaCl2->Cl2->O2
e) KMnO4 -> Cl2-> KClO3-> KCl -> Cl2 -> HCl -> FeCl2-> FeCl3 -> Fe(OH)3
f) CaCl2 -> NaCl -> HCl -> Cl2-> CaOCl2-> CaCO3-> CaCl2-> NaCl -> NaClO
Câu 2: Hãy biểu diễn sơ đồ biến đổi các chất sau bằng phương trình hoá học:
1. NaCl + H2SO4→ Khí (A) + (B)
2. (A) + MnO2→ Khí (C) + rắn (D) + (E)
3. (C) + NaBr → (F) + (G)
4. (F) + NaI → (H) + (I)
5. (G) + AgNO3→ (J) + (K)
6. (A) + NaOH → (G) + (E)
Câu 3: Xác định A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1. MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C)
2. (B) + H2 → (A)
3. (A) + (D) → FeCl2 + H2
4. (B) + (D) → FeCl3
5. (B) + (C) → (A) + HClO
DẠNG 2: NHẬN BIẾT - GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG – ĐIỀU CHẾ
Câu 1: Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hoá học:
a) KOH, K2SO4 , KCl, K2SO4 , KNO3 c) NaCl, HCl, KOH, NaNO3, HNO3, Ba(OH)2
b) HCl, NaOH, Ba(OH)2 , Na2SO4 d) NaCl, NaBr, NaI, HCl, H2SO4, NaOH
Câu 2: Dùng phản ứng hoá học nhận biết các dung dịch sau:
a) CaCl2, NaNO3, HCl, HNO3, NaOH d) NH4Cl, FeCl3, MgCl2, AlCl3
b) KCl, KNO3, K2SO4, K2CO3 e) Chất bột: KNO3, NaCl, BaSO4, ZnCO3
c) Chỉ dùng quì tím: Na2SO4, NaOH, HCl, Ba(OH)2
Câu 3: Giải thích các hiện tượng sau, viết phương trình phản ứng:
a) Cho luồng khí clo qua dung dịch kali bromua một thời gian dài.
b) Thêm dần dần nước clo vào dung dịch kali iotua có chứa sẵn một ít tinh bột.
c) Đưa ra ánh sáng ống nghiệm đựng bạc clorua có nhỏ thêm ít giọt dung dịch quỳ tím.
d) Sục khí lưu huỳnh đioxit vào dung dịch nước brom.
e) Tại sao có thể điều chế nước clo nhưng không thể điều chế nước flo?
Câu 4:
a) Từ MnO2, HCl đặc, Fe hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Cl2, FeCl2 và FeCl3.
b) Từ muối ăn, nước và các thiết bị cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Cl2 , HCl và nước Javel .

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập nâng cao chương Halogen. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản