Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 10 tài liệu

0
665
lượt xem
45
download
Xem 10 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm

Mô tả BST Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Ngữ Văn. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Câu 1 : Có các kim loại Na, K, Cu, Al, Fe, Mg, Ba. Số kim loại tan được trong dung dịch NaOH là A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 2 : Cặp chất không xảy ra phản ứng là
A. dung dịch NaOH và Al2O3. B. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2.
C. dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl. D. K2O và H2O.
Câu 3 : Cặp chất nào có thể tồn tại trong một dung dịch ?
A. Na2S và AgNO3 B.NaHSO4 và BaCl2 C. NaHCO3 và CaCl2 D.AlCl3 và NH3
Câu 4 : Cho vào dung dịch AlCl3 một lượng Na từ từ đến dư. Sau phản ứng có hiện tượng sau cùng A. Al kết tủa B. Al kết tủa và Al(OH)3
C. Dung dịch trong suốt D. Dung dịch trong suốt rồi lại có kết tủa
Câu 5 : Cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2. Hiện tượng quan sát được là
A. có kết tủa keo trắng tan dần đến hết. B. có kết tủa keo trắng, không thấy kết tủa tan.
C. có kết tủa keo trắng rồi tan, sau đó kết tủa trở lại. D. dung dịch trong suốt.
Câu 6 : Hỗn hợp chất rắn tan hết trong dung dịch Ba(OH)2 (dư) là
A. BaO, MgO B. ZnO, Fe(NO3)2 C. Al(OH)3, Cu D. K2O, Al
Câu 7 : Cho hỗn hợp gồm Al, Mg, Al(OH)3, Al2O3, MgO vào dung dịch NaOH dư còn lại rắn X. X gồm A. Mg, MgO B. Al2O3, Al, Al(OH)3 C. Al, Mg D. Al(OH)3, Al2O3, MgO
Câu 8 : Các quá trình sau: 1. Cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3 dư.
2. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
3. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.
4. Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2.
Số quá trình không thu được kết tủa là :A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 9 : Cho các chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF,Cl2,NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 10 : Để tách nhanh Al ra khỏi hỗn hợp Mg, Al, Zn có thể dùng
A. dd H2SO4 loãng. B. dd H2SO4 đặc nguội.C. dd NaOH, khí CO2. D. dd NH3.
 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm!
Đồng bộ tài khoản