Bài tập Oxi - Hóa học 10

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 tài liệu

0
53
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Oxi - Hóa học 10

Mô tả BST Bài tập Oxi - Hóa học 10

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập Oxi - Hóa học 10 trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập tài liệu được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Oxi - Hóa học 10

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập Oxi - Hóa học 10 dưới đây:

Câu 1. Hãy chọn phát biểu đúng về Oxi và ozon.
A. Oxi và ozon đều có tính oxi hoá mạnh như nhau.
B. Oxi và ozon đều có số proton và nơtron giống nhau trong phân tử.
C. Oxi và ozon là các dạng thù hình của nguyên tố oxi.
D. Cả oxi và ozon đều phản ứng đuợc với các chất như Ag, KI, PbS ở nhiệt độ thường.
Câu 2. Nguyên tử oxi có cấu hình electron là 1s22s22p4 . Sau phản ứng hoá học, ion O2- có cấu hình electron là
A. 1s22s22p42p2 B. 1s22s22p43s2
C. 1s22s22p6 D. 1s22s22p63s2
Câu 3. Chất nào sau đây có liên kết cộng hoá trị không cực ?
A. H2S B. O2 C. Al2S3 D. SO2
Câu 4. Tính chất nào sau đây không đúng với nhóm oxi ( VIA)? Từ nguyên tố oxi đến nguyên tố telu:
A. Độ âm điện của nguyên tử giảm dần
B. Bán kính nguyên tử tăng dần
C. Tính bền của hợp chất hidro tăng dần
D. Tính acid của hợp chất hidroxit giảm dần
Câu 5. Ag để trong không khí bị biến thành màu đen do không khí bị nhiễm bẩn chất nào dưới đây?
A. SO2 và SO3. B. HCl hoặc Cl2.
C. H2 hoặc hơi nước. D. Ozon hoặc hiđrosunfua.
Câu 6. Trong nhóm oxi theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần thì sự biến đổi tính chất nào sau đây là đúng ?
A. Tính oxi hoá tăng dần, tính khử giảm dần
B. Năng lượng ion hoá thứ nhất tăng dần
C. Ái lực electron tăng dần
D. Tính kim loại tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần
Câu 7. Khí có oxi lẫn hơi nước. Chất nào sau đây là tốt nhất để tách nước ra khỏi oxi?
A. Nhôm oxit B. Acid sunfuric đặc
C. Nước vôi trong D. Dung dịch natri hidroxit
Câu 8. Oxi có thể thu được từ sự nhiệt phân chất nào sau đây ?
A. CaCO3 B. KClO3 C. (NH4)2SO4 D. NaHCO3
Câu 9. Trong công nghiệp, từ khí SO2 và O2, phản ứng hoá học tạo thành SO3 xảy ra ở điều kiện nào sau đây ?
A. Nhiệt độ phòng B. Đun nóng đến 500oC và có mặt xúc tác V2O5
C. Đun nóng đến 500oC D. Nhiệt độ phòng và có mặt xúc tác V2O5
Câu 10. Khối lượng (g) của 50 lit khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A. 68 B. 71,4 C. 75 D. 84

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập Oxi - Hóa học 10. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản