Bài tập oxit sắt

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 7 tài liệu

0
329
lượt xem
11
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập oxit sắt

Mô tả BST Bài tập oxit sắt

Thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập oxit sắt dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo. Thư viện eLib kính chúc quý thầy cô ngày càng giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập oxit sắt

Bộ sưu tập Bài tập oxit sắt là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Câu 1. Khử 9,6 gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được Fe và 2,88 gam nước. Hỏi phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong X có giá trị là:
A. 42,86% B. 57,14% C. 88,88% D. 11,12%
Câu 2. Cho khí CO dư qua ống sứ đựng Fe3O4, CuO đun nóng, phản ứng xong thu được 2,52 gam chất rắn. Khí thoát ra cho vaò dd Ca(OH)2 dư được 5 gam kết tủa. Khối lượng hỗn hợp oxit ban đầu:
A.3,32 g B. 3,12 g C. 4,0 g D. 4,2 g
Câu 3. Dẫn khí CO qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng thu được 4,784 gam hỗn hợp chất rắn có 4 chất. Khí thu được hấp thụ trong dd nước vôi trong dư thì thu được 4,6 gam kết tủa. Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là:
A. 2,16 g và 1,6 g B.1,44 g và 3,2 g C. 0,72 g và 4,8 g D. 1,8 g và 2,4 g
Câu 4. Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ chứa 5,64 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 đun nóng. Khí thoát ra sau phản ứng được dẫn vào dd Ca(OH)2 dư, tạo ra 8 gam kết tủa. Khối lượng sắt thu được là:
A. 4,36 g B. 4,63 g C. 3,46 g D. 3,64 g
Câu 5. Hỗn hợp A gồm Fe và oxit sắt có khối lượng 2,6 gam. Cho khí CO đi qua A đun nóng, khí đi ra sau phản ứng dẫn vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng Fe thu được:
A. 1 g B. 1,1 g C. 1,2 D. 2,1 g
Câu 6. Cho m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3, Al2O3 đun nóng rồi cho CO đi qua. Lượng khí bay ra cho vào dd nước vôi trong dư được 15 g kết tủa. Chất rắn còn lại nặng 21,5 gam. Tinh m
A. 23,9 g B. 22,9 g C. 26,3 g D. 23,5 g
Câu 7. Cho FeO, Fe2O3, Fe3O4 có số mol bằng nhau tác dụng với CO dư đun nóng, phản ứng xong sản phẩm khí cho vào dd Ca(OH)2 dư được 40 gam kết tủa. Tính tổng khối lượng oxit ban đầu:
A. 23,2 g B. 16 g C. 2,32 g D. 7,2 g
 

ELib mong BST Bài tập oxit sắt sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản