Bài tập Ozon và Hidro peoxit

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 tài liệu

0
218
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Ozon và Hidro peoxit

Mô tả BST Bài tập Ozon và Hidro peoxit

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập Ozon và Hidro peoxit nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Hóa học trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Ozon và Hidro peoxit

Đây là một đoạn trích hay trong BST Bài tập Ozon và Hidro peoxit. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1: Hãy chọn phát biểu đúng về oxi và ozon:
A. oxi và ozon đều có tính oxi hoá mạnh như nhau
B. oxi và ozon đều có số proton và notron giống nhau trong phân tử
C. oxi và ozon là các dạng thù hình của nguyên tố oxi
D. cả oxi và ozon đều phản ứng được với các chất như Ag, KI, PbS ở nhiệt độ thường
Câu 2: Trong phản ứng với chất nào, H2O2 thể hiện là chất oxi hoá?
A. dung dịch KMnO4
B. dung dịch H2SO3
C. MnO2
D. O3
Câu 3: Cho phản ứng:
2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5O2 + 8H2O
Hệ số tỉ lượng đúng ứng với chất oxi hoá và chất khử là:
A. 5 và 3
B. 5 và 2
C. 2 và 5
D. 3 và 5
Câu 4: Cho phản ứng: H2O2 + KI → I2 + KOH
Vai trò của từng chất tham gia phản ứng là gì?
A. KI là chất oxi hoá, H2O2 là chất khử
B. KI là chất khử, H2O2 là chất oxi hoá
C. H2O2 là chất bị oxi hoá, KI là chất bị khử
D. H2O2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử
Câu 5: Trong phản ứng hoá học:
Ag2O + H2O2 → Ag + H2O + O2
Các chất tham gia phản ứng có vai trò là gì?
A. H2O2 là chất oxi hoá, Ag2O là chất khử
B. H2O2 vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử
C. Ag2O là chất bị khử,H2O2 là chất bị oxi hoá
D. Ag2O là chất bị oxi hoá, H2O2 là chất bị khử
Câu 6: Trong phản ứng nào sau đây H2O2 đóng vai trò chất khử?
A. H2O2 + KI → I2 + KOH
B. H2O2 + KCrO2 + KOH → K2CrO4 + H2O
C. H2O2 + FeSO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
D. H2O2 + Cl2 → O2 + HCl
Câu 7: Trong số các chất sau, chất nào có thể tác dụng với dung dịch KI tạo I2?
A. HF và HCl
B. Na2SO4 và H2S
C. O3 và HF
D. O3 và Cl2
Câu 8: Sự hình thành lớp ozon trên tầng bình lưu của khí quyển là do:
A. tia tử ngoại của mặt trời chuyển hoá các phân tử O2
B. Sự phóng điện (sét) trong khí quyển
C. Sự oxi hoá một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất
D. cả A và B đều đúng
Câu 9: Tính chất của H2O2 được diễn tả đúng nhất là:
A. H2O2 chỉ có tính oxi hoá
B. H2O2 chỉ có tính khử
C. H2O2 không có tính oxi hoá, không có tính khử
D. H2O2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử
Câu 10: Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?
A. O3
B. H2SO4
C. H2S
D. H2O2
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Bài tập Ozon và Hidro peoxit và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản