Bài tập Pascal chương trình con Tin học 11

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
258
lượt xem
12
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Pascal chương trình con Tin học 11

Mô tả BST Bài tập Pascal chương trình con Tin học 11

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều ý tưởng hay trong giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập Pascal chương trình con Tin học 11. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo để nâng cao chất lượng dạy và học môn Tin học lớp 11 trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Pascal chương trình con Tin học 11

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của bộ sưu tập Bài tập Pascal chương trình con dưới đây:

Bài 1: Dùng thủ tục chuyển một số tự nhiên n cho trước sang hệ cơ số 2.
Bài 2: Dùng thủ tục giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0.
Bài 3: Hãy viết lại thủ tục Insert đối với một chuỗi kí tự cho trước tùy ý.
Bài 4: Viết chương trình thực hiện lần lượt các công việc sau:
_ Lập thủ tục nhập ba số thực dương a, b, c từ bàn phím.
_ Lập thủ tục kiểm tra xem ba số trên có lập thành ba cạnh của tam giác hay không ?
_ Viết thủ tục tính diện tích của tam giác.
_ Viết thủ tục tính các trung tuyến của tam giác.
_ Viết hoàn thiện chương trình chính.
Bài 5: Giải phương trình x + y + z = 12 trong phạm vi số nguyên không âm với điều kiện x < 4.
Bài 6: Cho trước các số N, a, b, c tự nhiên. Giải phương trình sau trong phạm vi số nguyên không âm x + y + z = N với điều kiện x < a, y < b, z < c.
Bài 7: Viết thủ tục Compare ( S1, S2: String ; Var Kq: String ) thực hiện công việc sau: so sánh hai xâu S1 và S2, tìm tất cả các kí tự có trong cả hai xâu trên. Xâu Kq sẽ chứa tất cả các kí tự đó, mỗi kí tự chỉ được nhớ một lần.
Bài 8: Viết hàm tính D (St1, St2), với U, V là hai xâu kí tự bất kì, là tổng số các kí tự không giống nhau trong hai xâu trên, mỗi loại kí tự chỉ được nhớ một lần. Ví dụ D (‘aabba’, ‘bcdd’) = 2 vì chỉ có hai kí tự a và d là không giống nhau trong các xâu trên.
Bài 9: Viết chương trình hoàn chỉnh thực hiện các công việc của thực đơn sau:
1. Nhập dữ liệu ( nhập số tự nhiên n ).
2. Phân tích ra thừa số nguyên tố ( phân tích n thành tích các số nguyên tố )
3. Thoát khỏi chương trình. 

Bạn có thể tải miễn phí BST Bài tập Pascal chương trình con này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản