Bài tập Pascal Tin học 11

Chia sẻ: đinh Vi Vi Bé | Ngày: | 14 tài liệu

0
324
lượt xem
3
download
Xem 14 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Pascal Tin học 11

Mô tả BST Bài tập Pascal Tin học 11

Tất cả các tài liệu hay và đạt chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Bài tập Pascal Tin học 11. Bộ sưu tập sẽ giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Tin học lớp 11. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Pascal Tin học 11

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Bài tập Pascal Tin học 11:

Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINH_CHU_NHAT;
Uses Crt;
Var a,b,s,c: real; Begin
Clrscr;
Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); Writeln(‘-------
-------------------------------------------------------‘); Write('Nhap chieu dai=');
readln(a);
Write('Nhap chieu rong=');readln(b);
s:=a*b;
c:=(a+b)*2;
Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); Writeln('Chu vi hinh chu
nhat:',c:6:2); Readln;
End.
Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.
Program HINHTRON;
Uses Crt;
Var r,dt,cv:real; Begin
Clrscr;
Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:'); Writeln('-------------------------
-----------------------------'); Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r);
dt:=pi*r*r;
cv:=2*pi*r;
Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2); Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);
Readln; End.
Bài 3 : Tính tam giác: Nụâp vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài
ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ' Khong la ba canh cua mot tam
giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
Program TAMGIAC; Uses crt;

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Bài tập Pascal Tin học 11 đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản