Bài tập Pascal xâu kí tự Tin học 11

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 1 tài liệu

0
160
lượt xem
9
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Pascal xâu kí tự Tin học 11

Mô tả BST Bài tập Pascal xâu kí tự Tin học 11

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập Pascal xâu kí tự Tin học 11 nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tin học lớp 11 ở trường phổ thông trở nên chất lượng và hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay và chất lượng hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh và quý thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Pascal xâu kí tự Tin học 11

Dưới đây là đoạn trích Bài tập Pascal xâu kí tự được trích từ tài liệu:

Bài 1: Lập trình đếm số lần xuất hiện ở mỗi loại kí tự thuộc bảng chữ cái tiếng Anh trong một xâu kí tự Str.
Bài 2: Cho số tự nhiên n và xâu có độ dài n. Hãy biến đổi xâu đã cho bằng cách thay đổi trong đó:
a. Tất cả các dấu! bằng dấu chấm.
b. Mỗi một nhóm các dấu chấm liền nhau bằng một dấu chấm.
c. Một nhóm các dấu chấm đứng liền nhau bằng dấu ba chấm.
Bài 3: Cho số tự nhiên n và một dãy các kí tự S1, S2, …, Sn. Hãy tìm số tự nhiên I đầu tiên sao cho các kí tự Si, Si+1 đều là chữ cái a. Nếu trong dãy không có những cặp như vậy thì thông báo.
Bài 4: Cho số tự nhiên n và dãy các kí tự S1, S2, …, Sn. Biết rằng trong dãy có ít nhất một dấu phẩy. Hãy tìm số tự nhiên i sao cho:
a. Si là dấu phẩy đầu tiên.
b. Si là dấu phầy cuối cùng.
Bài 5: Viết chương trình nhập một xâu kí tự, sau đó chỉ ra xem xâu đó có phải là xâu đối xứng không (xâu đối xứng là xâu có các kí tự giống nhau và đối xứng nhau qua điểm giữa xâu, ví dụ ‘ABBA’ hoặc ‘ABCBA’).
Bài 6: Cho một xâu kí tự S. Hãy viết chương trình tính xem trong S có bao nhiêu loại kí tự khác nhau (phân biệt chữ in hoa với chữ in thường). Ví dụ với S là “Pascal” ta có đáp số là 5. 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Bài tập Pascal xâu kí tự bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản