Bài tập Phenol - Hoá học 11

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 3 tài liệu

0
190
lượt xem
2
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Phenol - Hoá học 11

Mô tả BST Bài tập Phenol - Hoá học 11

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập Phenol - Hoá học 11 có trên eLib.vn. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tập và chọn lọc những tài liệu hay nhất, chất lượng nhất nhằm giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Phenol - Hoá học 11

Dưới đây là đoạn trích Bài tập Phenol - Hoá học 11 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

CTTQ CnH2n-7(OH)
I. Đồng đẳng - đồng phân - danh pháp

Bài 1. Hợp chất thơm X có CTPT là C7H8O
a, Số đồng phân của hợp chất thơm X là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
b, Số đồng phân của X có phản ứng với Na là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
c, Số đồng phân của X vừa phản ứng với Na vừa phản ứng với NaOH là:
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Bài 2. Hợp chất thơm X có CTPT là C8H10O
a, Số đồng phân không tác dụng với Na và NaOH là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
b, Số đồng phân X thỏa mãn sơ đồ sau là:
X + NaOH  không phản ứng
polime
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Bài 3. Hợp chất hữu cơ X có công thức C6H6O2. Biết X tác dụng với KOH theo tỷ lệ số mol 1:2, Vậy số đồng phân cấu tạo của X là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Bài 4. Cho phenol (X), p-crezol (CH3-C6H4-OH) (Y), rượu benzylic (Z). Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?
A. X và Y B. X và Z C. Y và Z D. X,Y và Z

Bài 5. Tên của hợp chất CH3 là:
Cl
OH
A. 2-clo-4metyl phenol B. 1-metyl-3-clo phenol 4
C. 4-metyl-2-clo phenol D. 1-clo-3-metyl phenol-4

II. Tính chất vật lí
Bài 1 . Câu nào sau đây không đúng ?
A. Phenol cũng có liên kết hidro liên phân tử
B. Phenol có liên kết hidro với nước
C. Nhiệt độ sôi của phenol thấp hơn nhiệt độ sôi của etylbezen
D. Phenol ít tan trong nước lạnh

Bài 2. Thứ tự tăng dần độ ta trong nước của dãy nào sau đây đúng ?
A. bezen < phenol < etanol B. benzen < etanol < phenol
C. phenol <benzen < etanol D. etanol < benzen < phenol

Bài 3. Chất nào sau đây có liên kết hidro nội phân tử ?
A. o-nitrophenol B. m-nitrophenol C. p-nitrophenol D. Cả A và B

Bài 4. Xét liên kết hidro có trong các đồng phân của F-C6H4-OH
Liên kết nào được biểu diễn đúng ?
A. 1 B. 2 C. 2 và 3 D. 1, 2 và 3

Bài 5. Cho các chất: benzen, o-nitro phenol, p-nitro phenol. Nhiệt độ sôi của các chất tăng dần theo thứ tự nào sau đây ?
A. benzen < o-notro phenol < p-nitro phenol B. benzen < p-nitrophenol < o-nitro phenol
C. p-nitrophenol < o-nitro phenol < benzen D. o-nitro phenol < bnzen < p-nitrophenol 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Bài tập Phenol - Hoá học 11 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản