Bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 9

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 tài liệu

0
101
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 9

Mô tả BST Bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 9

Bổ sung bộ sưu tập các Bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 9 vào tài liệu ôn tập kiểm tra, thi tuyển của mình các bạn học sinh nhé. BST này gồm nhiều bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, BST này còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô đang giảng dạy bộ môn Toán. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả, thầy cô có nhiều trải nghiệm thú vị khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 9

Dưới đây là đoạn trích Bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 9 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

1. Trong các cặp số (-2; 1), (-1; 0), (1,5; 3) và (4; -3), cặp số nào là nghiệm của phương trình:
a) 5x + 4y = 8 ? b) 3x + 5y = -3 ?
Bài giải:
a) Thay từng cặp số đã cho vào phương trình 5x + 4y = 8, ta được:
5(-2) + 4 . 1 = -10 + 4 = -6 ≠ 8 nên cặp số (-2; 1) không là nghiệm của phương trình.
5 . 0 + 4 . 2 = 8 nên cặp số (0; 2) là nghiệm của phương trình.
5 . (-1) + 4 . 0 = -5 ≠ 8 nên (-1; 0) không là nghiệm của phương trình.
5 . 1,5 + 4 . 3 = 7,5 + 12 = 19,5 ≠ 8 nên (1,5; 3) không là nghiệm của phương trình.
5 . 4 + 4 . (-3) = 20 -12 = 8 nên (4; -3) là nghiệm của phương trình.
Vậy có hai cặp số (0; 2) và (4; 3) là nghiệm của phương trình 5x + 4y = 8.
b) Với phương trình 3x + 5y = -3:
 3 . (-2) + 5 . 1 = -6 + 5 = -1 ≠ -3 nên (-2; 1) không là nghiệm của phương trình.
3 . 0 + 5 . 2 = 10 ≠ -3 nên (0; 2) không là nghiệm.
3 . (-1) + 5 . 0 = -3 nên (-1; 0) là nghiệm.
3 . 1,5 + 5 . 3 = 4,5 + 15 = 19,5 ≠ -3 nên (1,5; 3) không là nghiệm.
3 . 4 + 5 . (-3) = 12 - 15 = -3 nên (4; -3) là nghiệm.
Vậy có hai cặp số (-1; 0) và (4; -3) là nghiệm của phương trình 3x + 5y = -3.

2. Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:
a) 3x - y = 2; b) x + 5y = 3;
c) 4x - 3y = -1; d) x +5y = 0;
e) 4x + 0y = -2; f) 0x + 2y = 5.
Bài giải:
a) Ta có phương trình 3x - y = 2 (1)
Vì (1)
* Vẽ đưởng thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình:
Với y = 3x - 2
Cho x = 0 => y = -2 được A(0; 2).
Cho y = 0 => 3x = 2 => x = ta được B( ; 0).
Biều diễn cặp số A(0; 2) và B( ; 0) trên hệ trục tọa độ và đường thẳng AB chính là tập nghiệm của phương trình 3x - y = 2.
b) x + 5y = 3
Ta được nghiệm tổng quát của phương trình là (-5y + 3, y)
hay
Biểu diễn hình học: tập nghiệm là đường thẳng AB với A(3; 0) B(-2; 1).
4x - 3y = -1
Tập nghiệm là đường thẳng qua A (0; ) và B (- ; 0)
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Bài tập phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 9 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản