Bài tập phương trình bậc nhất một ẩn

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 7 tài liệu

0
249
lượt xem
2
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập phương trình bậc nhất một ẩn

Mô tả BST Bài tập phương trình bậc nhất một ẩn

Toán là môn thi tự luận. Để đạt được điểm tối đa ngoài thông minh, nhanh nhẹn còn cần có sự chắc chắn và cẩn thận nữa. Hy vọng sau khi tham khảo và làm quen với các dạng toán có trong BST Bài tập phương trình bậc nhất một ẩn sẽ giúp các em học sinh giành trọn vẹn 1 điểm phần này!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập phương trình bậc nhất một ẩn

Dưới đây là đoạn trích Bài tập phương trình bậc nhất một ẩn được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Bài 1. Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:
a) 3x - 11 = 0; b) 12 + 7x = 0; c) 10 - 4x = 2x - 3.
Hướng dẫn giải:
a) 3x -11 = 0 <=> 3x = 11 <=> x =
<=> x ≈ 3, 67
Nghiệm gần đúng là x = 3,67.
b) 12 + 7x = 0 <=> 7x = -12 <=> x =
<=> x ≈ -1,71
Nghiệm gần đúng là x = -1,71.
c) 10 - 4x = 2x - 3 <=> -4x - 2x = -3 - 10
<=> -6x = -13 <=> x = <=> x ≈ 2,17
Nghiệm gần đúng là x = 2, 17.

Bài 2. Giải các phương trình:
a) 4x - 20 = 0; b) 2x + x + 12 = 0;
c) x - 5 = 3 - x; d) 7 - 3x = 9 - x.
Hướng dẫn giải:
a) 4x - 20 = 0 <=> 4x = 20 <=> x = 5
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 5.
b) 2x + x + 12 = 0 <=> 2x + 12 = 0
<=> 3x = -12 <=> x = -4
Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = -4
c) x - 5 = 3 - x <=> x + x = 5 + 3
<=> 2x = 8 <=> x = 4
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 4
d) 7 - 3x = 9 - x <=> 7 - 9 = 3x - x
<=> -2 = 2x <=> x = -1
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -1.

Bài 3. Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:
a) 1 + x = 0; b) x + x2 = 0 c) 1 - 2t = 0;
d) 3y = 0; e) 0x - 3 = 0.
Hướng dẫn giải:
Các phương trình là phương trình bậc nhất là:
1 + x = 0 ẩn số là x
1 - 2t = 0 ấn số là t
3y = 0 ẩn số là y

Bài 4. Tính diện tích của hình thang ABCD (h.1) theo x bằng hai cách:
1) Tính theo công thức S = BH x (BC + DA) : 2;
2) S = SABH + SBCKH + SCKD. Sau đó sử dụng giả thiết S = 20 để thu được hai phương trình tương đương với nhau. Tronghai phương trình ấy, có phương trình nào là phương trình bậc nhất không?
Hướng dẫn giải:
Gọi S là diện tích hình thang ABCD.
1) Theo công thức
Ta có: AD = AH + HK + KD
=> AD = 7 + x + 4 = 11 + x
2) Ta có: S = SABH + SBCKH + SCKD.
= .AH.BH + BH.HK + CK.KD
= .7x + x.x + x.4
= x + x2 + 2x
Vậy S = 20 ta có hai phương trình:
= 20 (1)
x + x2 + 2x = 20 (2)
Cả hai phương trình không có phương trình nào là phương trình bậc nhất.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập phương trình bậc nhất một ẩn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản