Bài tập Phương trình hóa học

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 3 tài liệu

0
192
lượt xem
10
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Phương trình hóa học

Mô tả BST Bài tập Phương trình hóa học

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sưu tập Bài tập Phương trình hóa học đến quý thầy cô giáo và các em học sinh. Bao gồm các tài liệu hữu ích cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh trong trường phổ thông. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Phương trình hóa học

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập Phương trình hóa học:

Bài 1: Cân bằng các PTHH sau :

1) MgCl2 + KOH -> Mg(OH)2 + KCl
2) Cu(OH)2 + HCl -> CuCl2 + H2O
3) Cu(OH)2 + H2SO4 -> CuSO4 + H2O
4) FeO + HCl -> FeCl2 + H2O
5) Fe2O3 + H2SO4 -> Fe2 (SO4)3 + H2O
6) Cu(NO3)2 + NaOH -> Cu(OH)2 + NaNO3
7) P + O2 -> P2O5
8) N2 + O2 -> NO
9) NO + O2 -> NO2
10) NO2 + O2 + H2O -> HNO3
11) SO2 + O2 -> SO3
12) N2O5 + H2O -> HNO3
13) Al2(SO4)3 + AgNO3 -> Al(NO3)3 + Ag2SO4
14) Al2 (SO4)3 + NaOH -> Al(OH)3 + Na2SO4
15) CaO + CO2 -> CaCO3
16) CaO + H2O -> Ca(OH)2
17) CaCO3 + H2O + CO2 -> Ca(HCO3)2
18) Na + H3PO4 -> Na2HPO4 + H2
19) Na + H3PO4 -> Na3PO4 + H2
20) Na + H3PO4 -> NaH2PO4 + H2
21) C2H2 + O2 -> CO2 + H2O
22) C4H10 + O2 -> CO2 + H2O
23) C2H2 + Br2 -> C2H2Br4
24) C6H5OH + Na -> C6H5ONa + H2
25) CH3COOH+ Na2CO3 -> CH3COONa + H2O + CO2
26) CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O
27) Ca(OH)2 + HBr -> CaBr2 + H2O
28) Ca(OH)2 + HCl -> CaCl2 + H2O
29) Ca(OH)2 + H2SO4 -> CaSO4 + H2O
30) Ca(OH)2 + Na2CO3 -> CaCO3 + NaOH
31) Na2S + H2SO4 -> Na2SO4 + H2S
32) Na2S + HCl -> NaCl + H2S
33) K3PO4 + Mg(OH)2 -> KOH + Mg3 (PO4)2
34) Mg + HCl -> MgCl2 + H2
35) Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2
36) Al(OH)3 + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2O
37) Al(OH)3 + HCl -> AlCl3 + H2O
38) KMnO4 -> K2MnO4 + MnO2 + O2
39) MnO2 + HCl -> MnCl2 + Cl2 + H2O
40) KNO3 -> KNO2 + O2
41) Ba(NO3)2 + H2SO4 -> BaSO4 + HNO3
42) Ba(NO3)2 + Na2SO4 -> BaSO4 + NaNO3
43) AlCl3 + NaOH -> Al(OH)3 + NaCl
44) Al(OH)3 + NaOH -> NaAlO2 + H2O
45) KClO3 -> KCl + O2
45) Fe(NO3)3 + KOH -> Fe(OH)3 + KNO3

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập Phương trình hóa học. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản