Bài tập Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôilơ Mariốt - Vật lý 10

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 tài liệu

0
623
lượt xem
30
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôilơ Mariốt - Vật lý 10

Mô tả BST Bài tập Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôilơ Mariốt - Vật lý 10

Bổ sung bộ sưu tập Bài tập Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôilơ Mariốt - Vật lý 10 này vào tài liệu học tập của mình các bạn học sinh nhé. Tham khảo bộ sưu tập này học sinh dễ dàng nắm được tổng quát các dạng bài tập quan trọng. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ bổ ích dành cho các bạn học sinh trong việc học và ôn thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôilơ Mariốt - Vật lý 10

Dưới đây là đoạn trích Bài tập Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôilơ Mariốt - Vật lý 10 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Câu 1. Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.
Câu 2. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?
Câu 3. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.
Câu 4. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?
Câu 5. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?
A. Thể tích.                    B. Khối lượng.
C. Nhiệt độ tuyệt đối.        D. Áp suất.
Bài giải:
Chọn đáp án B.
Câu 6. Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ?
A. p ∽ .                                      B. V ∽ 
C. V ∽ p.                                        D. p1V1 = p2V2
Bài giải:
Chọn đáp án C
Câu 7. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt ?
A. p1V1 = p2V2.                                 B.  = .
C.  = .                                       D. p ∽ V.
Bài giải:
Chọn đáp án A 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Bài tập Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôilơ Mariốt - Vật lý 10 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản