Bài tập Saccarozơ

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 tài liệu

0
267
lượt xem
0
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Saccarozơ

Mô tả BST Bài tập Saccarozơ

BST Bài tập Saccarozơ tổng hợp các bài tập tham khảo giúp các em học sinh tự luyện tập và có kĩ năng vận dụng khi gặp các bài tập tương tự hoặc có liên quan. Hy vọng, BST này là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Saccarozơ

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập Saccarozơ. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.

Bài 1: Viết ptpư biểu diễn theo sơ đồ sau:
saccarozơ → Glucozơ → ancol etylic → axit axetic →Natri axetat →metan → andehit fomic.

Bài 2: Phân biệt các chất sau bằng pp hoá học
a) Saccarozơ,glucozơ,glixerol, andehit axetic
b) saccarozơ,mantozơ, andehit axetic, axit axetic
c) saccarozơ,mantozơ, glixerol, andehit axetic, etanol
Bài 3: Phản ứng thủy phân
3.1. Tính khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân để có 2631,5 g glucozơ
3.2. Thủy phân 1 kg saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 76 %. Tính khối lượng các sản phẩm thu được
3.3. Thuỷ phân hoàn toàn 62,5g dd saccarozơ 17,1% trong môi trường axit(vừa đủ) ta thu được dd A.Cho dd AgNO3/NH3 vào dd A và đun nhẹ thu được bao nhiêu gam Ag?
3.4. Hoà tan 6,12g hh saccarozơ,glucozơ vào H2O thu được 100ml ddA.Cho dd A pư với dd AgNO3 dư trong NH3 thu được 3,24g Ag.
a) Tính khối lượng mỗi chất ban đầu
b) Lấy 100ml dd A đun nóng với 100ml dd H2SO4 0,02M.Tính nồng độ mol/l các chất trong dd sau pư,biết thể tích dd không thay đổi.
3.5. Một cacbohidrat A không có tính khử,có M=342.Để tráng một cái gương hết 10,8g Ag người ta phải cho 8,55g A tác dụng dd HCl, rồi cho tất cả sản phẩm thu được tác dụng dd AgNO3 đun nhẹ.Phản ứng xảy ra hoàn toàn.Xác định CTPT và cấu trúc phân tử của A.
Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,171g gluxit A thu được 0,264g CO2 và 0,099g H2O.Xác định CTPT và tên của A,biết A có M=342 và có khả năng tham gia pư tráng gương.

Đồng bộ tài khoản