Bài tập Sơ lược về hợp chất có oxi của Clo

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 tài liệu

0
153
lượt xem
2
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Sơ lược về hợp chất có oxi của Clo

Mô tả BST Bài tập Sơ lược về hợp chất có oxi của Clo

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập Sơ lược về hợp chất có oxi của Clo nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng được sưu tầm và tổng hợp từ các nguồn tài liệu có giá trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Sơ lược về hợp chất có oxi của Clo

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập Sơ lược về hợp chất có oxi của Clo:

Câu 1. Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Clorua vôi (CaOCl2) là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.
B. Clorua vôi (CaOCl2) là muối tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit.
C. Clorua vôi (CaOCl2) là muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit.
D. Clorua vôi (CaOCl2) không phải là muối.

Câu 2. Nước Gia ven là hỗn hợp các chất nào sau đây?
A. HCl, HClO, H2O.
B. NaCl, NaClO, H2O.
C. NaCl, NaClO3, H2O.
D. NaCl, NaClO4, H2O.

Câu 3. Trong phòng thí nghiệm có các hóa chất: NaCl, MnO2, NaOH và H2SO4 đặc, ta có thể điều chế được nước Gia ven không? Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

Câu 4. Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau:
a. Cl2 + H2O → HCl + HClO
b. CaOCl2 + HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O
c. Cl2 + KOH KCl + KClO3 + H2O
d. HCl + KClO3 → KCl + Cl2 + H2O
e. NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO
g. CaOCl2 → CaCl2 + O2
Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử và vai trò của các chất tham gia phản ứng oxi hóa khử. Hoàn thành phương trình hóa học của phản ứng.

Câu 5. Trong phòng thí nghiệm có canxi oxit (CaO), nước, MnO2, axit H2SO4 70% (D = 1,61g/cm3) và NaCl. Hỏi cần phải dùng những chất gì và với lượng chất là bao nhiêu để điều chế 254 gam clorua vôi.

Câu 6. Chất KClO4 có tên là
A. kali clorat. B. kali clorit. C. kali hipoclorit. D. kali peclorat.

Câu 7. Đọc tên các hợp chất sau đây và cho biết số oxi hóa của clo trong từng hợp chất: Cl2O, KClO3, HClO, Cl2O3, CaCl2, HClO2, Cl2O7, Ca(ClO)2, HClO3, CaOCl2, Ca(ClO3)2. 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập Sơ lược về hợp chất có oxi của Clo. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ quá trình dạy và học ở bậc phổ thông.
Đồng bộ tài khoản