Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
6.651
lượt xem
265
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu hay tạo thành bộ sưu tập Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh. Bộ sưu tập Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh sẽ giúp các em học sinh nắm được các dạng bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh gồm các tài liệu sau đây:
- Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh
- Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh có đáp án
- Một số bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh
- Dạng bài tập về so sánh hơn trong tiếng Anh

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh trong bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh

I.Viết lại những tính từ trong ngoặc đơn cho đúng.

1. My sister is ………………….. (good- looking) than I am.

2. A book is ……………………. (wonderful) than a comic.

3. Nina walks ……………… (slowly) than her father.

4. She is ………….. (happy) than I am.

5. This bike is…………….. (cheap) than mine.

6. This house is much …………………… (comfortable) than that one.

7. A dog is ………………….. ( heavy) than a cat.

8. My pencil is…………. ( long) than yours.

9. New teacher is ……………… ( nice) than old one.

10. Ho Chi Minh is………………. ( large) than Bien Hoa.

II. Chọn đáp án đúng.

1. This exam was easier/more easy than old one.
                                 A       B

2. Vung Tau is boreder/more bored than Nha Trang.
                           A            B

3. She is prettier/more pretty than Nina.
                       A B

4. She is lazier/more lazy than I am.
                      A  B

5. The well is depper/more deep than I think.
                              A   B

Vui lòng xem tiếp tài liệu trong bộ sưu tập Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.

Đồng bộ tài khoản