Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
3.783
lượt xem
250
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh nhằm hỗ trợ cho việc dạy và học môn Tiếng Anh trở nên hiệu quả hơn. Bộ sưu tập này gồm các tài liệu hay, chất lượng. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh

Thư viện eLib giới thiệu đoạn Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:
 

1. Viết dạng so sánh hơn của những từ trong ngoặc.

They've made these chocolate bars smaller (small) .
Sport is more interesting (interesting) than politics.

1. Can't you think of anything _____________(intelligent) to say?

2. Well, the place looks _____________(clean) now.

3. Janet looks ____________(thin) than she did.

4. You need to draw it ______________(carefully) .

5. The weather is getting ___________ (bad).

6. The programme will be shown at a __________ (late) date.

7. I can't stay ________________(long) than half an hour.

8. A mobile phone would be a_______________ (useful) present.

9. I'll try to finish the job ________________ (soon).

10. It was_______________ (busy) than usual in town today.

11. I'll be even_____________ (annoyed) if you do that again.

12. Since the break-in I feel ____________ (nervous).

2. Viết dạng so sánh nhất của những từ trong ngoặc.

It's the shortest (short) day of the year.
It's the most beautiful (beautiful) building in the world.

1. That was the __________ (funny) film I've ever seen.

2. It was the ______________(horrible) feeling I've ever had.

3. Have you read her ______________(recent) book?

4. It's the _______________(large) company in the country.

5. It was the _______________(boring) speech I've ever heard.

6. You've got the _______________(far) to travel.

7. That's the _____________(helpful) idea so far.

8. The factory uses the ________________ (modern) production methods.

9. This is the __________________(early) I've ever got up.

10. It was the ________________(sad) day of my life.

Để tham khảo thêm nhiều Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng Anh quý thầy cô và các em cùng download  BST nhé (hoàn toàn miễn phí)!

Đồng bộ tài khoản