Bài tập so sánh nhất trong tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.015
lượt xem
51
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập so sánh nhất trong tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập so sánh nhất trong tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập so sánh nhất trong tiếng Anh trên Thư viện eLib của chúng tôi. Bao gồm nhiều tài liệu về cấu trúc so sánh nhất trong tiếng Anh, cách dùng so sánh nhất trong tiếng Anh, bài tập về so sánh nhất,.... Hi vọng rằng, các tài liệu trong bộ sưu tập do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập so sánh nhất trong tiếng Anh

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệuBài tập so sánh nhất trong tiếng Anh:

Một số bài tập so sánh nhất trong tiếng Anh:

1. My house is (big) ………………………. than yours.
2. This flower is (beautiful) ………………………. than that one.
3. This is the (interesting) ………………………. book I have ever read.
4. Non-smokers usually live (long) ………………………. than smokers.
5. Which is the (dangerous) ………………………. animal in the world?
6. A holiday by the sea is (good) ………………………. than a holiday in the mountains.
7. It is strange but often a coke is (expensive) ………………………. than a beer.
8. Who is the (rich) ………………………. woman on earth?
9. The weather this summer is even (bad) ………………………. than last summer.
10. He was the (clever) ………………………. thief of all.
11. My brother has a (tidy) ………………………. room than me.
12. Australia is (big) ………………………. than England.
13. I'm (good) ………………………. now than yesterday.
14. She's got (little) ………………………. friends than you, but she doesn't care.
15. He thinks Chinese is (difficult) ………………………. language in the world.
16. Valencia played (bad) ………………………. than Real Madrid yesterday.
17. Cats are not (intelligent) ………………………. as dogs.
18. Show me (good) ………………………. restaurant downtown.
19. (hot) ………………………. desert of all is the Sahara and it's in Africa.
20. Who is (talkative) ………………………. person in your family.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập so sánh nhất trong tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
 

Đồng bộ tài khoản