Bài tập Sự chuyển hóa cơ năng - Vật lý 8

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 tài liệu

0
108
lượt xem
3
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Sự chuyển hóa cơ năng - Vật lý 8

Mô tả BST Bài tập Sự chuyển hóa cơ năng - Vật lý 8

Bộ sưu tập Bài tập Sự chuyển hóa cơ năng - Vật lý 8 sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập trên elib.vn giúp quý thầy cô và các em học sinh tìm kiếm dễ dàng hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong trường phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Sự chuyển hóa cơ năng - Vật lý 8

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Bài tập Sự chuyển hóa cơ năng - Vật lý 8:

Bài 1. Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong thời gian quả bóng rơi?
Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:
Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng…(1).. dần, vận tốc của quả bóng …(2)… dần.
Hướng dẫn giải:
(1) Giảm.
(2) Tăng.

Bài 2. Thế năng và động năng của quả bóng thay đổi thế nào?
Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:
Thế năng của quả bóng …(1)… dần, còn động năng của nó…(2)…
Hướng dẫn giải:
(1) Giảm.
(2) Tăng dần.

Bài 3. Khi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào?
Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:
Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng…(1)… dần, vận tốc của nó…(2).. dần. Như vậy thế năng của quả bóng …(3)..dần, động năng của nó …(4)… dần.
Hướng dẫn giải:
(1) Tăng.
(2) Giảm.
(3) Tăng.
(4) Giảm.

Bài 4. Ở những vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất; có thế năng, động năng nhỏ nhất?
Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:
Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí…(1)… và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí…(2)…
Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí…(3) và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí…(4)…
Hướng dẫn giải:
(1) A
(2) B
(3) B
(4) A

Bài 5. Vận tốc của con lắc tăng hay giảm khi:
a) Con lắc đi từ A xuống B.
b) Con lắc đi từ B lên C.
Hướng dẫn giải:
a) Vận tốc tăng dần.
b) Vận tốc giảm dần

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập Sự chuyển hóa cơ năng - Vật lý 8. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản