Bài tập Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Vật lý 9

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 tài liệu

0
995
lượt xem
21
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Vật lý 9

Mô tả BST Bài tập Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Vật lý 9

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Vật lý 9. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Vật lý 9

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Bài tập Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Vật lý 9 dưới đây:

8.1. Hai đoạn dây bằng đồng, cùng chiều dài, có tiết diện và điện trở tương ứng là S1, R1 và S2, R2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?
A. S1R1=S2R2 B. S1/R1=S2/R2
C. R1R2=S1S2 D. Cả ba hệ thức trên đều sai.
Đáp án: A

8.2. Hai dây dẫn bằng nhôm có chiều dài, tiết diện và điện trở tương ứng là l1, S1, R1 và l2, S2, R2. Biết l1=4l2 và S1=2S2. Lập luận nào sau đây về mối quan hệ giữa các điện trở R1 và R2 của hai dây dẫn này là đúng?
A. Chiều dài lớn gấp 4, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở lớn gấp 4.2=8 lần, vậy R1=8R2.
B. Chiều dài lớn gấp 4 thì điện trở nhỏ hơn 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở lớn gấp 2 lần, vậy R1=R2/2.
C. Chiều dài lớn gấp 4 thì điện trở lớn gấp 4 lần, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở nhỏ hơn 2 lần, vậy R1=2R2.
D. Chiều dài lớn gấp 4, tiết diện lớn gấp 2 thì điện trở nhỏ hơn 4.2=8 lần, vậy R1=R2/8
Đáp án: C

8.3 Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1=5mm2 và điện trở R1=8,5Ω. Dây thứ hai có tiết diện S2=0,5mm2. Tính điện trở R2.
Đáp án: Vì S2 =S1/10 nên R2 = 10 R1 = 85 Ω

8.4 Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 6,8Ω với lõi gồm 20 sợi đồng mảnh. Tính điện trở của mỗi sợi dây mảnh này, cho rằng chúng có tiết diện như nhau.
Đáp án: Điện trở của mỗi dây mảnh là: 6,8.20 = 136 Ω
8.5* Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2 thì có điện trở R1=5,6Ω. Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2=2mm2 và điện trở R2=16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu?
Đáp án:
+ Nếu dây nhôm thứ hai có tiết diện S2 = 1 mm2 và có điện trở là R2 = 16,8 Ω thì có chiều dài là:
l' = (16,8/5,6)l1= 3.200=600m
+ Thực tế thì dây nhôm thứ hai có tiết diện S2 = 2 mm2 = 2S1 và có điện trở R2 = 16,8 Ω vẫn giữ nguyên như cũ thì chiều dài là: l2 = 2l’ = 2.600 =1200 m.

8.6 Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện dây dẫn, cần phải xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào?
A. Các dây dẫn này phải có cùng tiết diện, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài khác nhau.
B. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có tiết diện khác nhau.
C. Các dây dẫn này phải có cùng chiều dài, cùng tiết diện, nhưng được làm bằng các vật liệu khác nhau.
D. Các dây dẫn này phải được làm từ cùng một vật liệu, nhưng có chiều dài và tiết diện khác nhau.
Đáp án:

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn - Vật lý 9 . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản