Bài tập thì hiện tại đơn tiếng Anh (có đáp án)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
4.790
lượt xem
163
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập thì hiện tại đơn tiếng Anh (có đáp án)

Mô tả BST Bài tập thì hiện tại đơn tiếng Anh (có đáp án)

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập thì hiện tại đơn tiếng Anh (có đáp án). Bao gồm các tài liệu là các bài tập về thì hiện tại đơn có đáp án. Các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh vận dụng các kiến thức đã học về thì hiện tại đơn để làm các bài tập. Các tài liệu có kèm theo đáp án sẽ giúp các em tự học đạt hiệu quả tốt hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập thì hiện tại đơn tiếng Anh (có đáp án)

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiênBài tập thì hiện tại đơn tiếng Anh (có đáp án) - Số 1 trong bộ sưu tập Bài tập thì hiện tại đơn tiếng Anh (có đáp án) dưới đây:

Bài tập thì hiện tại đơn tiếng Anh (có đáp án) - Số 1

Bài tập 1: Dùng "do not" hoặc "does not" để hoàn thành những câu sau:

1. I....... prefer coffee.
2. She ....... ride a bike to her office.
3.Their friends ....... live in a small house.
4. They ....... do the homework on weekends.
5. Mike ....... play soccer in the afternoons.
6. The bus ....... arrive at 8.30 a.m.
7. We ....... go to bed at midnight.
8. My brother ....... finish work at 8 p.m.

Đáp án:
1.I don't prefer coffee.
2. She doesn't ride a bike to her office.
3. Their friends don't live in a small house.
4. They don't do the homework on weekends.
5. Mike doesn't play soccer in the afternoons.
6. The bus doesn't arrive at 8.30 a.m.
7. We don't go to bed at midnight.
8. My brother doesn't finish work at 8 p.m.

Bài tập 2: Hoàn thành cách câu sau
1. ....... Jack like eating hamburgers? => Yes, ........
2. ....... you get up early on Sundays? => No, ........
3. ....... the students always work hard for the exam? => No, ........
4. ....... the train leave at noon every day? => Yes, ........
5. ....... he often play the guitar? => No, ........
6. ....... they take a taxi to school every morning? => Yes, ........
7. ....... Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? => No, ........
8. ....... water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, ........

Đáp án
1. Does Jack like eating hamburgers? => Yes, he does.
2. Do you get up early on Sundays? => No, I don't|I do not.
3. Do the students always work hard for the exam? => No, they don't|they do not.
4. Does the train leave at noon every day? => Yes, it does.
5. Does he often play the guitar? => No, he doesn't|he does not.
6. Do they take a taxi to school every morning? => Yes, they do.
7. Do Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? => No, they don't|they do not.
8. Does water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, it does.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập thì hiện tại đơn tiếng Anh (có đáp án). Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo. 


 

Đồng bộ tài khoản