Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh (có đáp án)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

0
1.595
lượt xem
89
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh (có đáp án)

Mô tả BST Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh (có đáp án)

Bộ sưu tập Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh (có đáp án) sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập là các bài tập về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh kèm theo đáp án giúp các em học sinh có thể tự học một cách dễ dàng. Các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh củng cố lại các kiến thức đã học về thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh (có đáp án)

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập cùng tênBài tập thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh (có đáp án

Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh:

1. When ________________ the school?
a)have you joined
b)did you joined
c)did you join
d)have you ever joined

2. ___________________ in England?
a)Did you ever worked
b)Have you ever worked
c)Worked you
d)Didn't you have worked

3. That's the best speech ______________
a)I never heard
b)I didn't hear
c)I used to hear
d)I've ever heard

4. He's the most difficult housemate _____________________
a)I never dealt with.
b)I never had to deal with.
c)I've ever had to deal with.
d)I've never had to deal with.

5. ___________________ to him last week.
a)I spoke
b)I've already spoken
c)I didn't spoke
d)I speaked

6. ______________ a contract last year and it is still valid.
a)We have signed
b)We signed
c)We haven't signed
d)We have sign

7. _______________ from a business trip to France.
a)I come back
b)I came back
c)I never came back
d)I've just come back

8. Prices ________ in 1995 but then _____ in 1996.
a)rised falled
b)rose fell
c)have risen have fallen
d)rose have fallen

9. You ____________ to a word ____________
a)listened I haven't said
b)didn't listen I say
c)listened saying
d)haven't listened I've said

10. I can't believe that ________________ the news.
a)you haven't read
b)you didn't read
c)you don't read
d)you read not

Đáp án: 1c, 2b, 3d, 4c, 5a, 6b, 7d, 8b, 9d, 10a

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếng Anh (có đáp án)
 

Đồng bộ tài khoản