Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

1
3.790
lượt xem
284
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm nhiều tài liệu để ôn tập, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp các bài tập về thì hiện tại hoàn thành và bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong bộ sưu tập Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh. Bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh luyện tập về thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong tiếng Anh. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh

Mời quý thầy cô giáo tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tậpBài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh dưới đây:

1. Paul ….. in God since he was a child.

A. Believed
B. Has believed
C. Has been believing
D. Have been believing

2. I ….. the book, you can have it back.

A. Reading
B. Have been reading
C. Has been reading
D. Have read

3. Why are your hands so dirty? - I …… my bike.

A. Repaired
B. Have repaired
C. Have been repairing
D. Has been reparing

4. We …… around Scotland for 8 days.

A. Traveled
B. Have traveled
C. Have been travelling
D. Has been travelling

5. Sandy ………dinner four times this week.

A. Cooks
B. Has cooked
C. Has been cooking
D. Have cooked

6. Steve has been driving for 6 hours.

A. But he's having a barbeque at the moment
B. In 2 hours he's going to reach Vermont.

7. I have been trying to contact him _______

A. but to no avail
B. fortunately he picked up the phone.

8. The ballon has been soaring 100 meters above us for 2 hours.

A. Why can't they land at last?
B. But they have landed 2 minutes ago.

9. Who has been eating my chocolate bar?

A. Soon I will have none left.
B. There are none left.

10. She has been tidying up her office, hasn't she?

A. Yes, she has tidied it up already
B. Yes, she has
C. No, she isn't

11. He ….. five letters.

A. Has written
B. Have written
C. Writes
D. Wrote

12. Where ….?

A. Have you been
B. Has you been
C. Are you been

13. Who has been eating my chocolate bar?

A. Soon I will have none left.
B. There are none left.

14. She has been tidying up her office, hasn't she?

A. Yes, she has tidied it up already
B. Yes, she has
C. No, she isn't

15. He ….. five letters.

A. Has written
B. Have written
C. Writes
D. Wrote

16. Where ….?

A. Have you been
B. Has you been
C. Are you been

17. We …… our holiday yet.

A. Have not planned
B. Has not planned
C. Did not plan

18. We …… a new lamp.

A. Have bought
B. Has bought
C. Bought

19. I …… today.

A. Worked
B. Have worked
C. Working
D. Has worked

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn tiếng Anh. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
 

Đồng bộ tài khoản