Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn (có đáp án)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 tài liệu

0
2.445
lượt xem
212
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn (có đáp án)

Mô tả BST Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn (có đáp án)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn (có đáp án). Bao gồm nhiều bài tập về thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn sẽ giúp học sinh thực hành và củng cố các kiến thức về hai thì này trong tiếng Anh. Đặc biệt, các bài tập trong bộ sưu tập này có kèm theo đáp án sẽ giúp các em học sinh dễ dàng tự học ở nhà. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn (có đáp án)

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiênBài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn (có đáp án) - Bài số 1 trong bộ sưu tập Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn (có đáp án) dưới đây:

Bài tập 1: Chọn đúng thì của các câu sau:
Chọn đúng thì của các câu sau
1. I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.
2. What were you doing/ did you do when I phoned?
3. They didn't visit/ weren't visiting their friends last summer holiday.
4. It rained/ was raining heavily last July.
5. While people were talking to each other, he read/ was reading his book.
6. Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.
7. While we were running/ run in the park, Mary fell over.
8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?
9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?
10. They were watching/ watched football on TV all day.

Đáp án
1. saw
2. were you doing
3. did'nt visit
4. rained
5. was reading
6. ate
7. were running
8. Did you find
9. did she dance
10. were watching

Bài tập 2:
Tìm các lỗi sai trong các câu sau:
1. I was play football when she called me.
2. Wasyoustudy Math at 5 p.m. yesterday?
3. What was she do while her mother was making lunch?
4. Where did you went last Sunday?
5. They weren't sleep during the meeting last Monday.
6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
7. She didn't broke the flower vase. Tom did.
8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.
9. While I am listening to music, I heard the doorbell.
10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án 
1.playing
2. Were you studying
3. doing
4. go
5. sleeping
6. had
7. break
8. Went
9. Was
10. Turned

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau với từ cho sẵn:
1. Where/ you/ go? When/ you/ go?
=>
2. Who/ you/ go with?
=>
3. How/ you/ get/ there?=>
4. What/ you/ do/ during the day?
=>
5. you/ have/ a/ good/ time?
=>
6. you/ have/ any/ problems?
=>
7. How long/ you/ be/ there?
=>
8. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?
=>

Đáp án:
1. Where did you go? When did you go?
2. Who did you go with?
3. How did you get there?
4. What were you doing during the day?
5. Did you have a good time?
6. Did you have any problems?
7. How long were you there?
8. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài tập 4: Chia đúng các động từ sau ở thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1............to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim)2............in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink)3 some water. Suddenly I (see)4............a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be)5............beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat)6............fast. I (ask)7............him for his name with a shy voice. He (tell)8............me that his name was John. He (stay)9............with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have)10............a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Đáp án
In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1 went to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim)2 was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink)3 was drinking some water. Suddenly I (see)4 saw a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be)5 was beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat)6 was beating fast. I (ask)7 asked him for his name with a shy voice. He (tell)8 told me that his name was John. He (stay)9 stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have)10 had a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn (có đáp án). Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo. 

 

Đồng bộ tài khoản