Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
3.808
lượt xem
207
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn

Mô tả BST Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn

Bộ sưu tập Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn sẽ mang lại cho các em học sinh các kiến thức bổ ích, cho quý thầy cô giáo những tài liệu giảng dạy hay nhất. Các tài liệu trong bộ sưu tập sẽ giúp các em học sinh có thêm nhiều bài tập để luyện tập về thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn - Bài số 1 trong bộ sưu tập Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn dưới đây: 

Thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành:

1. Almost everybody (leave)…………………………. by the time we (arrive)…………………………..
2. He (wonder)…………………………. whether he (leave)…………………………. his wallet at home.
3. The secretary (not leave)…………………………. until she (finish)…………………………. her work. The couple scarcely (enter)………. the house when they (begin)…………………………. to argue.
4. The teacher (ask)…………………. the boy why he (not do)…………………………. his homework.
5. She already (post)………. the letter when she (realize)………. she (send)………. it to the wrong address.
6. Hardly the car (go)… a mile when it (have)……………. a flat tyre.
7. The weather (be)……. far worse than we (expect)………..
8. They (be married)……………. for five years when thy finally (have)………………. a child.
9. No sooner they (sell)………. their car than they (regret)…………………. having done so.
10. When she (finish)………. her work she (go)……………. to the cinema.

11. He (not eat)…………. until his parents (come)…………………………. home.
12. She (tell)……………. she never (meet)…………………………. him.
13. He (do)…………. her homework before he ( go)……………. out.
14. The lights (go)…………. out the moment he (get)…………. into the cinema.
15. Hardly the holiday (begin)……………. when they (leave)………………. the town.
16. They (be)…………. out for an hour when it (start)…………………………. to rain.
17. They (leave)……………. the shop as soon as they (buy)………. everything they (need)…………..
18. The house (burn)……………. to the ground buy the time the firemen (arrive)…………………………..
19. As he (do)………………. a lot of work that day he (be)……………. very tired.
20. I already (hear)……………. about the accident when he (tell)………………. me about it.

21. He (live)……………. in the country for ten years when he first (come)…………………………. to London.
22. I (not talk)…………. to him because when I (arrive)…………………………. he already (leave)…………………………..
23. When we (go)……………. out again, the wind (stop)…………………………..
24. He (think)………………. he (win)…………………………. in the lottery but he (not have)…………………………. of course.
25. No sooner the bell (ring)………………. when the pupils (go)……………. out to play.
26. Before you (mention)…………………. his name, I never (hear)………………. of this poet.
27. Our guests (be)……………. still here when he (come)……………. back from school.
28. The same day he (arrive)……………. I (receive)………………. a postcard from him.
29. They just (close)………………. the shop when I (get)…………. there.
30. When the policeman (blow)……………. his whistle the driver (stop)……………. the car.

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tậpBài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập và thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
 

Đồng bộ tài khoản