Bài tập thì Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành tiếng Anh

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 tài liệu

0
4.329
lượt xem
172
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập thì Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành tiếng Anh

Mô tả BST Bài tập thì Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành tiếng Anh

Đến với BST Bài tập thì Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành tiếng Anh các em học sinh sẽ có cơ hội tìm hiểu các kiến thức về thì tương lai tiếp diễn và thì tương lai hoàn thành. Thông qua BST Bài tập thì Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành tiếng Anh, Thư viện eLib hy vọng đây sẽ là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập thì Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành tiếng Anh

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập thì Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành tiếng Anh của thư viện eLib dưới đây:

Bài tập về thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành trong tiếng Anh

Exercise 1: The Future Perfect & The Future Perfect Continuous
1) This spring, the twins (attend) _______ culinary school for two years.
2) Danielle (not give) ________ her speech by the time Andrew gives his
3) By the end of the year, our church’s attendance (increase) _______ by at least 10 percent per year for the past 20 years.
4) How much rent___ the tenants (pay) _______by the end of the year?
5) When Mr. Ramirez retires, he (teach) _________ for 34 years.
6) Brent (read) ______ more books than Trish by the end of the summer
7) The harpist needs a break. After this piece, she (play) ________ for two hours straight.
8) By 2012, will our city (recover) ______ from the hurricane for ten years.
9) ___you (finish) _____ your teaching when the semester ends?

Answers:
1) This spring, the twins (attend) __ will have been attending _____ culinary school for two years.
2) Danielle (not give) __ won’t have given ______ her speech by the time Andrew gives his
3) By the end of the year, our church’s attendance (increase) ___ will have beenincreasing______ by at least 10 percent per year for the past 20 years.
4) How much rent___will ____ the tenants (pay) __have paid_____by the end of the year?
5) When Mr. Ramirez retires, he (teach) ___will have been teahing______ for 34 years.
6) Brent (read) __will have read_____ more books than Trish by the end of the summer
7) The harpist needs a break. After this piece, she (play) __will have been playing_______ for two hours straight.
8) By 2012, will our city (recover) ___have been recovering ____ from the hurricane for ten years.
9) Will you (finish) __have finished_____ your teaching when the semester ends?

Hy vọng rằng BST Bài tập thì Tương lai tiếp diễn và Tương lai hoàn thành tiếng Anh sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.

Đồng bộ tài khoản