Bài tập thiết lập công thức phân tử

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 tài liệu

0
66
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập thiết lập công thức phân tử

Mô tả BST Bài tập thiết lập công thức phân tử

Đến với bộ sưu tập Bài tập thiết lập công thức phân tử, quý thầy cô giáo sẽ có thêm tư liệu để dạy học, các em học sinh có thể ôn tập hoặc mở rộng kiến thức của mình. Bộ sưu tập gồm các tài liệu hay, chất lượng sẽ giúp các em học sinh nắm được các kiến thức cần thiết trong chương trình học. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập thiết lập công thức phân tử

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Bài tập thiết lập công thức phân tử dưới đây:

I – TÍNH THEO KHỐI LƯỢNG PHẦN TRĂM KHỐI LƯỢNG HOẶC KHỐI LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ
Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 7,92 gam CO2 và 4,32 gam H2O. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 2,143. Công thức phân tử của A là:
A. C2H4O2 B. C3H8O C. C3H8O3 D. C2H6O
Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,43 gam một hợp chất hữu cơ X chứa C,H,O rồi cho sản phẩm đốt cháy vào bình đựng 35 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng người ta nhận thấy khối lượng bình KOH tăng lên 1,15 gam, đồng thời tu được hai muối khan có tổng khối lượng là 2,57 gam. Tỉ khối hơi của X so với H2 là 43. Công thức phân tử của X là:
A. C2H4O2 B. C3H8O C. C3H8O3 D. C4H6O2
Bài 3: Chất hữu cơ X có thành phần trăm khối lượng C, H, O lần lượt là 40%, 6,67% và 53,33%. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ X có dạng:
A. (C2H4O)n B. (CH2O)n C. (CHO)n D. (CH4O)n
Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hợp chất hữu cơ A cần 6,72 lít O2 (đktc). Khi cho toàn bộ sản phẩm tạo thành (chỉ gồm CO2 và H2O) vào một lượng nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa và 200 ml dung dịch muối có nồng độ 0,5M; dung dịch này nặng hơn lượng nước vôi trong đã dùng là 8,6 gam. Công thức đơn giản nhất của A là:
A. CH2O B. C2H4O2 C. CHO D. CHO2
Bài 5: Chất hữu cơ X ( C,H,O) khi đốt cháy hoàn toàn cho CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Số mol O2 cần dùng gấp 4 lần số mol X đem đốt, biết X chỉ chứa 1 nguyên tử oxi. X có công thức phân tử là:
A. C2H6O B. C4H8O C. CH4O D. C3H6O

II – TÍNH THEO THỂ TÍCH (BÀI TOÁN KHÍ NHIÊN KẾ)
Bài 1: Một hỗn hợp gồm 5 cm3 một hiđrocacbon X ở thể khí và 30 cm3 O2 lấy dư. Sau khi đốt cháy hoàn toàn và làm lạnh thu được 20 cm3 mà 15 cm3 bị hấp thụ bởi dung dịch KOH. Biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là:
A. C2H4 B. C3H8 C. CH4 D. C2H6
Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hợp chất hữu cơ X cần 5 lít oxi, thu được 3 lít khí CO2 và 4 lít hơi nước. Biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là:
A. C3H8O B. C3H8O2 C. C2H6 D. C3H8

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập thiết lập công thức phân tử. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản