Bài tập thực hành Địa lý 8: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 tài liệu

0
154
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập thực hành Địa lý 8: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Mô tả BST Bài tập thực hành Địa lý 8: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Mời các bạn tải BST Bài tập thực hành Địa lý 8: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam trên trang Thư viện eLib để tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập môn Địa lý. BST sẽ giúp các bạn có những thông tin cần thiết về Khí hậu, thủy văn Việt Nam. Hy vọng, bộ sưu tập sẽ là tư liệu hữu ích, hỗ trợ tích cực cho các bạn trong việc học và các bạn sẽ ngày càng tiến bộ hơn trong môn Địa lý. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập thực hành Địa lý 8: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Bài tập thực hành Địa lý 8: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam dưới đây:

Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông (SGK trang 124), hãy:
a) Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực (mỗi lưu vực một biểu đồ).
b) Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng.
c) Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung.
Bảng 35.1. Bảng lượng mưa (mm) và lưu lượng (m3/s) theo các tháng trong năm
Lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây)
Trả lời
a) Vẽ biểu đồ:
Biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây)
Tương tự như thế, các em vẽ trạm Đồng Tâm (lưu vực sông Gianh).
b) Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng:
+ Lượng mưa trung bình các tháng ở lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây): 153mm; ở
lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm): 186mm.
+ Lưu lượng dòng chảy trung bình các tháng ở lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây): 3632m3; ở lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm): 61,7m3/s.
c) Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung:
+ Các tháng của mùa lũ trùng hợp với các tháng mùa mưa: trên lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây): 6, 7, 8, 9, 10; trên lưu vực sông Gianh (Trạm Đồng Tâm): 9, 10, 11.
+ Các tháng của mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa: trên lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây): tháng 5; trên lưu vực sông Gianh (Trạm Đồng Tâm): tháng 8.

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Bài tập thực hành Địa lý 8: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam để xem.
Đồng bộ tài khoản