Bài tập thuỷ phân Este

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 13 tài liệu

0
416
lượt xem
1
download
Xem 13 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập thuỷ phân Este

Mô tả BST Bài tập thuỷ phân Este

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập Bài tập thuỷ phân Este. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Thư viện eLib rất hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập thuỷ phân Este

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Bài tập thuỷ phân Este dưới đây:

1. Thuỷ phân một este đơn chức
- Trong môi trường axit: Phản ứng xảy ra thuận nghịch
RCOOR’ + HOH RCOOH + R’OH
- Trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hoá): Phản ứng một chiều, cần đun nóng
RCOOR’ + NaOH RCOOH + R’OH
 Một số nhận xét :
Nếu nNaOH phản ứng = nEste  Este đơn chức.
Nếu RCOOR’ (este đơn chức), trong đó R’ là C6H5- hoặc vòng benzen có nhóm thế
nNaOH phản ứng = 2neste và sản phẩm cho 2 muối, trong đó có phenolat:
VD: RCOOC6H5 + 2NaOH RCOONa + C6H5ONa + H2O
Nếu nNaOH phản ứng (neste > 1 và R’ không phải C6H5- hoặc vòng benzen có nhóm thế)  Este đa chức.
  Nếu phản ứng thuỷ phân este cho 1 anđehit (hoặc xeton), ta coi như ancol (đồng phân với andehit) có nhóm –OH gắn trực tiếp vào liên kết C=C vẫn tồn tai để giải và từ đó CTCT của este.
Nếu sau khi thủy phân thu được muối (hoặc khi cô cạn thu được chất rắn khan) mà mmuối = meste + mNaOH thì este phải có cấu tạo mạch vòng (lacton):
 Nếu ở gốc hidrocacbon của R’, một nguyên tử C gắn với nhiều gốc este hoặc có chứa nguyên tử halogen thì khi thủy phân có thể chuyên hóa thành andehit hoặc xeton hoặc axit cacboxylic
VD: C2H5COOCHClCH3 + NaOH C2H5COONa + CH3CHO
Bài toán về hỗn hợp các este thì nên sử dụng phương pháp trung bình.

Bài 1: Thực hiện phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức với dung dịch NaOH thu được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối so với không khí bằng 1,03. CTCT của X là:
A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOC3H7 D. C2H5COOC2H5
Giải :
- Theo đề bài: X đơn chức, tác dụng với NaOH sinh ra muối và ancol  X là este đơn chức: RCOOR’.
Mặt khác: mX + = +  44. + 18. = 2,07 + (3,024/22,4).32 = 6,39 gam
Và 44. - 18. = 1,53 gam  = 0,09 mol ; = 0,135 mol
>  Z là ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức: CnH2n+1OH (n ≥ 1)
Từ phản ứng đốt cháy Z =  n = 2.
Y có dạng: CxHyCOONa T: CxHy+1  MT = 12x + y + 1 = 1,03.29
C2H5COOC2H5  đáp án D
 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập thuỷ phân Este . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản