Bài tập Tia X - Vật lý 12

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 4 tài liệu

0
344
lượt xem
6
download
Xem 4 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập Tia X - Vật lý 12

Mô tả BST Bài tập Tia X - Vật lý 12

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ sưu tập Bài tập Tia X - Vật lý 12 nhằm giúp cho việc dạy và học môn Vật Lý trở nên hiệu quả hơn. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập Tia X - Vật lý 12

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Bài tập Tia X - Vật lý 12 của thư viện eLib dưới đây:

1. Hiệu điện thế giữa anot và catot của ống Rơnghen là 18,75kV. Cho e=1,6.10−19C,h=6,625.10−34Js,c=3.108m/s. Bỏ qua động năng ban đầu của electron. Bước sóng nhỏ nhất mà tia Rơnghen phát ra là bao nhiêu?
2. Biết hiệu điện thế giữa A và K của ống tia Rơnghen là 12kV. Tìm bước sóng nhỏ nhất của tia Rơn-ghen do ống phát ra. Từ đó suy ra tần số lớn nhất của bức xạ do ống Rơn-ghen phát ra.
3. Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 3.10−10m. Biết c=3.108m/s;h=6,625.10−34Js. Động năng của êlectron khi đập vào đối âm cực là bao nhiêu
4. Trong chùm tia Rơn-ghen phát ra từ một ống Rơn-ghen, người ta thấy những tia có tần số lớn nhất bằng fmax=5.108(Hz).
a). Tính hiệu điện thế giữa hai cực của ống và động năng cực đại của electron đập vào đôi catôt.
b). Trong 2 giây người ta tính được có 1018 electron đập vào đối catôt.Tính cường độ dòng điện qua ống.
c). Đôi catôt được làm nguội bằng dòng nước chảy luôn bên trong. Nhiệt độ ở lối ra cao hơn lối vào là 100C. Tính lưu lượng theo đơn vị m3/s của dòng nước đó. Xem gần đúng 100% động năng của chùm electron đều chuyển thành nhiệt độ làm nóng đôi catôt. Cho: nhiệt dung riêng và khối lượng riêng của nước là c=4186(J/kgK),D=103(kg/m3) ; khối lượng riêng và điện tích của electron là m = 9,1.10-31(kg), e = 1,6.10-19 (C); hằng số Plank h=6,625.10−34(J.s).
5. Một ông Cu-lít-giơ có UAK=15kV và dòng điện là 20mA.
a) Tính tốc độ và động năng của e tới đối catot (vo=0m/s).
b) Tính nhiệt lượng toả ra trên đối Katốt trong mỗi phút và lưu lượng H2O để làm nguội đối Katốt biết rằng nhiệt độ của nước đi vào là 200 và đi ra là 400 nhiệt dung riêng cuả nước là C= 4186 J/kgđộ. ( cho rằng toàn bộ động năng của e làm nóng đối Katốt ).
6. Chùm tia Rơn-ghen mà người ta thấy có những tia có tần số lớn nhất và bằng 5.1019Hz .
a. Tính động năng cực đại của electron đập vào đối catôt?
b. Tính điện áp ở hai đầu ống Rơn-ghen? Biết vận tốc của electron khi rời Catôt bằng không.
c. Trong 20s người ta xác định có 1018 electron đập vào đối catôt. Tính cường độ dòng điện qua ống Rơn-ghen?
7. Một ống Cu-lít-giơ có điện áp giữa hai đầu ống Cu- lít - giơ là 10KV với dòng điện trong ống là I = 1mA.
a) Tính động năng của e đập vào đối Katốt ?
b) Tính bước sóng nhỏ nhất của tia X ?
c) Coi rằng chỉ có 1% số e đập vào đối Katốt tạo ra tia X. Sau một phút hoạt động thì đối Katốt nóng thêm bao nhiêu độ cho khối lượng của đối Katốt là m = 100g và nhiệt dung riêng là 120J/kgđộ.
8. Một ống Cu-lít-giơ có UAK=15KV và dòng điện chạy qua ống là 20mA.
a) Tính tốc độ và động năng của e tới đối Katốt (v0=0).
b) Tính nhiệt lượng toả ra trên đối Katốt trong mỗi phút và lưu lượng H20 để làm nguội đối Katốt biết rằng nhiệt độ của nước đi vào là 200 và đi ra là 400 nhiệt dung riêng cuả nước là C= 4186 J/kgđộ. ( cho rằng toàn bộ động năng của e làm nóng đối Katốt ).
9. Một ống Rơn-ghen hoạt động dưới điện áp . Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn-ghen là . Giả thiết 1% năng lượng của chum electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 75% năng lượng của tia có bước sóng ngắn nhất. Biết electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0.
a. Tính công suất của dòng điện qua ống Rơn-ghen
b. Tính số photon của tia X phát ra trong 1 giây?
c. Catot được làm nguội bằng dòng nước có nhiệt độ ban đầu t1=100C. Hãy tìm lưu lượng nước (lít/phút) phải dung để giữ cho nhiệt độ catot không thay đổi. Biết khi ra khỏi ống Rơn-ghen thì nhiệt độ của nước là t2=250C. Nhiệt dung riêng của nước là c=4200Jkg.K. Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.
10. Ống tia X làm việc ở hiệu điện thế U = 50 (kV) và cường độ dòng điện I = 2 (mA), trong 1 giây bức xạ n=5.1013 phôtôn. Biết bước sóng trunh bình của tia X là λ=0,1(nm). Tính Công suất của dòng diện sử dụng và hiệu suất của ống tia X.
 

Hy vọng rằng BST Bài tập Tia X - Vật lý 12 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản