Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 tài liệu

1
6.065
lượt xem
460
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Mô tả BST Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Nhằm giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu để giảng dạy, các em học sinh có thêm tài liệu hay để tham khảo, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp thành bộ sưu tập Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1. Các tài liệu trong bộ sưu tập này dùng bổ trợ cho Unit 1 tiếng Anh lớp 4. Luyện tập với các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Chúng tôi xin trích dẫn một phần của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1:

 

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1

I. Chọn từ đúng để hoàn thành các câu sau.
1. Where are you from, Lisa? __________ from America.
a. I am b. My name c. You are d. Her name
2. I’m __________ Vietnam.
a. to b. into c. from d. up
3. Hello, my __________Mary.
a. name b. name’s c. named d. names
4. This______my friend, Tom. She is from England.
a. is b. are c. was d. were
5. _________to meet you, too.
a. Fine b. She c. He d. Nice

II. Đọc đoạn văn sau về 2 bạn và trả lời câu hỏi.
Hi. My name is Peter. I’m ten years old.
I am a student. I am in class 4 in Oxford
Primary School. I am from America.
1. What’s his name? ____________________________________
2. How old is he? ___________________________________
3. What does he do? ___________________________________
4. Where is he from? ___________________________________
5. What’s her name? ___________________________________
6. How old is she? ___________________________________
7. What does she do? ___________________________________
8. Where is she from? ___________________________________

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản