Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 tài liệu

0
3.786
lượt xem
433
download
Xem 3 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2

Mô tả BST Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2 có trên eLib.vn. Gồm các bài tập tiếng Anh dùng bổ trợ cho Unit 2 tiếng Anh lớp 4. Luyện tập với các bài tập trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài. Bộ sưu tập này được chúng tôi sưu tập và chọn lọc những tài liệu hay nhất, chất lượng nhất nhằm giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2:

 

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2

Chọn 1 đáp án đúng bằng cách khoanh tròn vào 1 chữ cái A, B, C hoặc D
1. What ……….. is it? – It’s 7.30 a.m.
A. color B. time C. nationality D. name
2. It’s time to go …….. a walk.
A. to B. at C. for D. on
3. Nam gets up …….. 6 o’clock every morning.
A. at B. on C. from D. to
4. What time do ……… go to school every day? – I go to school at 6.30.
A. he B. she C. you D. they
5. I …….. breakfast at 6.15 every morning.
A. do B. learn C. go D. have
6. She ……… TV in the evening.
A. watches B. reads C. opens D. goes
7. What is his job? – He is ……… factory worker.
A. his B. a C. an D. one
8. This is a photo ……… my family.
A. from B. at C. in D. of
9. ……….. does your father do? – He is a doctor.
A. What time B. What C. How D. Where
10. My brother drives a bus. He is a bus ………… .
A. teacher B. businessman C. farmer D. driver
11. …….. does your mother work? – She works in a primary school.
A. Where B. What C. How D. Why
12. What’s your ……….. food? – I like chicken.
A. good B. favorite C. nice D. small
13. ………. you like some orange juice? – Yes, please. I love it.
A. Do B. Are C. Would D. About
14. What …….. she like? – She’s very nice.
A. are B. am C. is D. to be
15. My mother is a ……… teacher. She is kind and friendly, too.
A. small B. big C. thin D. good

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 2. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản