Bài tập tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 tài liệu

0
763
lượt xem
25
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Mô tả BST Bài tập tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Đến với bộ sưu tập Bài tập tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học môn Hình học. Bộ sưu tập này gồm nhiều tài liệu là các bài tập về tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập cùng tênBài tập tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Phương pháp: TÌM GIAO TUYẾN CỦA 2 MẶT PHẲNG

*Tìm hai điểm chung của hai mặt phẳng  và 
*Tìm đường thẳng a   và đường thẳng b   sao cho a b = I thì I là điểm chung của  và 
Bài 1.Cho 4 điểm A,B,C,D không cùng nằm trong một mặt phẳng
a)Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD chéo nhau
b)Trên các đoạn AB và AD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho đường thẳng MN cắt đường thẳng BD tại I.Hãy xét xem điểm I thuộc những mặt phẳng nào ?Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (CMN) và (BCD)
Bài 2.Trong mặt phẳng  cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O. Gọi c là một đường thẳng cắt  tại điểm I khác O.
a)Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (O,c) và 
b)Gọi M là một điểm trên c khác I.Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (M,a) và (M,b). Chứng minh rằng giao tuyến này luôn luôn nằm trong một mặt phẳng cố định khi M di động trên c
Bài 3.Cho hai mặt phẳng  và  cắt nhau theo giao tuyến d.Ta lấy hai điểmA ,B thuộc mặt phẳng  nhưng không thuộc d và một điểm O nằm ngoài  và .Các đường thẳng OA, OB lần lượt cắt  tại A’ và B’.Giả sử đường thẳng AB cắt d tại C
a)Chứng minh rằng ba điểm O,A,B không thẳng hàng
b)Chứng minh rằng ba điểm A’,B’,C thẳng hàng và từ đó suy ra ba đường thẳng AB,A’B’ và d đồng qui
Bài 4.Cho tứ diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC,BD lần lượt lấy các điểm M,N,P sao cho MN không //BC,
MP không //AD.Tìm các giao tuyến sau:
a) (MNP) (ABC) b) (MNP) (ABD) c) (MNP) (BCD) d) (MNP) (ACD)
Bài 5.Cho tứ diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC lần lượt lấy các điểm M,N sao cho MN không //BC,trong tam giác BCD lấy điểm I. Tìm các giao tuyến sau:
a) (MNI) (ABC) b) (MNI) (BCD) c) (MNI) (ABD) d) (MNI) (ACD)
Bài 6.Cho hình chóp S.ABCD có đáy không phải hình thang.Tìm các giao tuyến sau:
a) (SAC) (SBD) b) (SAB) (SCD) c) (SAD) (SBC)
Bài 7.Cho tứ diện ABCD.Trong 2 tam giác ABC và BCD lấy 2 điểm M,N.Tìm các giao tuyến sau:
a) (BMN) (ACD) b) (CMN) (ABD) c) (DMN) (ABC)
Bài 8.Cho tứ diện ABCD.Trên cạnh AB lấy điểm I ,trong 2 tam giác BCD và ACD lần lượt lấy 2 điểm J,K.Tìm các giao tuyến sau:
a) (ABJ) (ACD) b) (IJK) (ACD) c) (IJK) (ABD) d) (IJK) (ABC)
Bài 9.Cho tứ diện ABCD.Gọi I,J là trung điểm của AD và BC
a)Chứng minh rằng IB và JA là 2 đường thẳng chéo nhau
b)Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC) (JAD)
c)Gọi M là điểmnằm trên đoạn AB;N là điểm nằm trên đoạn AC .Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng
(IBC) (DMN) 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Bài tập tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 

Đồng bộ tài khoản