Bài tập tổng hợp chương Nhiễm sắc thể Sinh học 9

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 5 tài liệu

0
178
lượt xem
3
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bài tập tổng hợp chương Nhiễm sắc thể Sinh học 9

Mô tả BST Bài tập tổng hợp chương Nhiễm sắc thể Sinh học 9

Thư viện eLib mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo BST Bài tập tổng hợp chương Nhiễm sắc thể Sinh học 9 để có thêm các tài liệu hay, chất lượng hỗ trợ trong công tác giảng dạy, học tập. BST bao gồm nhiều tài liệu Bài tập tổng hợp chương Nhiễm sắc thể Sinh học 9 giúp các em tham khảo, phục vụ cho việc học và ôn tập hiệu quả hơn. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Bài tập tổng hợp chương Nhiễm sắc thể Sinh học 9

Bạn có thể tải miễn phí BST Bài tập tổng hợp chương Nhiễm sắc thể này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Bài 1. Thế nào là di truyền liên kết? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào?
Trả lời

- Di truyền liên kết là trường hợp một nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên 1 NST, cùng phân li trong quá trình phân bào và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.
- Hiện tượng này bổ sung cho định luật phân li độc lập của Menđen là sự hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp hay không tạo ra biến dị tổ hợp, nhờ đó người ta luôn có thể chọn những tính trạng tốt luôn được di tuyền kèm với nhau.
Bài 2. Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế bào học.
Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám.
Ở ruồi giấm, gen b quy định thân đen.
Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài.
Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh cụt.
Trả lời
- Ở thế hệ P:
+ Ruồi thân xám cánh dài BV/bv có gen B và V cũng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đồng phân li, B và V cùng phân li trong giảm phân tạo ra một loại giao tử BV
+ Ruồi thân đen cánh cụt bbv/bv có gen b và V cùng nằm trên 1 NST. Khi cặp NST tương đồng bị phân li trong giảm phân tạo một loại giao tử bv.
- Trong thụ tinh tạo F1: do sự kết hợp hai loại giao tử trên -» các NST đơn tổ hợp lại  thành cặp NST tương đồng (gồm 1 NST mang gen B và V; 1 NST mang gen b và v) tao hơp tử BV/ bv
- Trong phép lai phân tích:
+ Ớ ruồi F1 thân xám cánh dài. Khi giảm phân, càp NST tương đồng bị phân li tạo hai loại giao từ có gen liên kết là giao tử BV và giao tử bv.
+ Ở ruồi 2 thân đen cánh cụt bv/bv chỉ sinh ra một loại giao tử có gen liên kết bv.

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Bài tập tổng hợp chương Nhiễm sắc thể hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản